Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2058
Title: Endüstriyel pazarlarda firma satın alma davranışları: Denizli tekstil sektöründe bir araştırma
Other Titles: Firm purchasing behaviours in industrial markets: a research in Denizli textile sector
Authors: Kılvan, Pelin
Advisors: Süleyman Barutçu
Keywords: Endüstriyel Pazarlar
Endüstriyel Satın Alma
Tedarik
Firma Satın Alma Davranışı
Tedarikçi İlişkileri
Denizli Tekstil Sektörü
Industrial Markets
Industrial Purchasing
Supply
Organisational Buying Behaviour
Supplier Relationships
Denizli Textile Sector
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Endüstriyel pazarlar, mal ve hizmet üretmek amacıyla ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri tedarik eden bireylerden ya da topluluklardan oluşmaktadır. Bu çalışmada bir endüstriyel pazar olan Denizli tekstil sektöründe üretim yapan firmaların satın alma davranışları analiz edilmiştir. Ana kütle ve örneklem olarak içinde satın alma birimi olan orta ve büyük ölçekli firmalar seçilmiştir. Araştırmanın bulgularında, alıcı firmaların tedarikçilerine güven duydukları ancak bağlılık seviyelerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Firmaların stratejik satın alma yaptıkları belirlense de büyük ölçekli firmaların stratejik satın almayı orta büyüklükteki firmalara göre daha sıklıkla yaptığı tespit edilmiştir. Diğer bir bulgu ise nihai satın alma kararlarında işletme sahibinin dışında da söz sahibi olan firma çalışanlarının varlığının teşhisidir. Son olarak ise kilit tedarikçilerin satın alma sürecine katılımının alıcı firmalar tarafından gerçekleştiriliyor olması önemli bulgular arasındadır.
Industrial markets consist of individuals or communities that supply the goods and services needed to produce goods and services. In this study, an industrial market, the purchasing behaviours of the manufacturing companies of Denizli textile sector were analyzed. Firms that have a purchase department selected as a population and sample. According to important findings of this study, it is observed that the buyers have trust in their suppliers but the loyalty levels are low. It has been determined that firms make strategic purchasing but it has been found that large scale firms make strategic purchasing more often than medium scale firms. Another important finding is the determined of the existence company’s personels who have a say in final purchasing decisions outside the business owner. Finally, it is among important findings that are key suppliers’ participation in the purchasing process by buyer firms.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2058
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pelin Kılvan.pdf2.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

164
checked on May 6, 2024

Download(s)

166
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.