Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2062
Title: Veri madenciliği: yapay sinir ağı ve doğrusal regresyon yöntemleri ile fiyat tahmini
Other Titles: Data mining: a price prediction with artificial neural network and linear regression models
Authors: Gültekin, Sait Uğur
Advisors: Arzu Organ
Keywords: Veri Madenciliği
Doğrusal Regresyon
Yapay Sinir Ağları
Data Mining
Linear Regression
Artificial Neural Networks
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Veri madenciliği kavramı, finans piyasaları için son derece önemlidir. Çünkü yeterli veri ile bir mal veya hizmetin fiyatı tahmin edilebilir ve o mal veya hizmeti satın almak için harcanan zaman kayda değer miktarda azaltılabilir. Bu tezde ikinci el otomobil piyasasında yer alan araçların fiyatlarının veri madenciliği ile tahmini üzerine uygulama çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada veri madenciliği aşamaları kullanılarak problem tanımı yapılmış, veri ön hazırlığı içerisinde veri temizliği yapılmış, veri keşfi ile veriler düzenlenmiş, modellenmiş, oluşturulan model değerlendirmeye alınmış ve model yerleştirme ile veri kullanılacak olan algoritmaların çalışma prensibine uygun hale getirilmiştir. Sonrasında doğrusal regresyon ve yapay sinir ağı yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmeden çıkan sonuçlar ile ikinci el otomobil piyasasında yer alan araçların fiyatlarına yönelik tahmini veriler karşılaştırılmıştır. İkinci el araç fiyat tahmininde elde edilen bulgulardan biri, yapay sinir ağları ile yapılan tahminlerin sapma miktarlarının genellikle doğrusal regresyondan daha iyi sonuç verdiğidir. Bir diğer bulgu ise doğru verinin girilmesi ile sapma miktarlarının kayda değer seviyede azaldığıdır.
Concept of data mining is crucial for the finance market. Because cost of a good or a service can be estimated and the time which is spended to purchase that good or service can be reduced significantly with sufficient data. In this thesis, an application study was carried out on the estimation of the prices of the vehicles in the second hand car market. In this work with problem definition was made by using data mining stages, data cleaning was done in data preparation, data was arranged by the data exploration, modelling was done, created model was evaluated, and data was adapted by model deployment to the working principles of the algorithms that would be used. Then, it was evaluated by the methods of linear regression and artificial neural network. Results from the evaluation were compared with the estimated data for the prices of the vehicles in the second hand car market. Findings obtained in the second hand vehicle price forecasts show that the amount of the deviations made with artificial neural networks give generally better results than those made with linear regression. Another finding is that the amount of deviation decreases significantly by entering correct data.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2062
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sait Uğur Gültekin.pdf4.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

182
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,198
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.