Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2066
Title: Alt sınır temeline dayalı ağırlıklı tavlama yöntemi ile kutulama probleminin çözümü
Other Titles: Solution of bin packing problem with weighted annealing method based on lower bound
Authors: İnak, Neriman
Advisors: Kenan Karagül
Keywords: Kutulama Problemi
Ağırlıklı Tavlama
Sezgisel Algoritma
Bin Packing Problem
Weighted Annealing
Heuristic Algorithm
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tezde bir boyutlu kutulama problemi için melez (hibrit) yeni bir sezgisel çözüm yöntemi sunulmuştur. Önerilen yaklaşımda, başlangıç çözümü oluşturmak için alt sınıra dayalı sezgisel bir başlangıç çözüm algoritması önerilmiştir. Önerilen sezgisel ile birlikte literatürde yer alan diğer yerleştirme algoritmaları ele alınmış, elde edilen sonuçlar literatürde ulaşılan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Başlangıç çözümü sonrası elde edilen çözüme ağırlıklı tavlama yöntemiyle birlikte yer değiştirme algoritmaları uygulanmış ve kullanılan kutu sayısını minimize etmek amaçlanmıştır. Literatürde yer alan test kümeleri çözülmüş, çözüm süreleri ve elde edilen sonuçlar bilinen en iyi sonuçlarla ve geliştirilen diğer yöntemlerle karşılaştırılmıştır.
In this thesis, a heuristic solution method is presented for one dimensional bin packing problem. A heuristic initial solution algorithm based on the lower bound is proposed to create the initial solution. In addition to the proposed heuristics, other placement algorithms in the literature are discussed, and the results obtained are compared with the results obtained in the literature. Swap algorithms together with weighted annealing method are applied to the results of the initial solutions, and the number of bins used are minimized. The test sets in the literature are solved, the resolution times and the results obtained are compared with the best known solution in the literature and other developed methods.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2066
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neriman İnak.pdf2.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 6, 2024

Download(s)

74
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.