Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2068
Title: 6-{2-[(5-siyano-4,5-dihidropirazol-1-İL)-2- okzoetilamino] etilamino} nikotinonitril dihidroklorit hidrat bileşiğinin in vitro antidiyabetik etkilerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the in vitro anti-diabetic effects of 6- {2-[(5-cyano-4,5- dihydropyrazol-1-yl)-2-oxoethylamino] ethylamino} nicotinonitrile dihydrochloride hydrate
Authors: Ayar, Buket
Advisors: Alaattin Şen
Keywords: Diyabet
KR-62436
BTC6
C2C12
3T3-L1
Chang
Diabetes
Liver
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Diabetes mellitus (DM) hasta sayısının gün geçtikçe arttığı yaygın metabolik bozukluklardan biridir İnsülin dışında oral hipoglisemik ilaçlar hastalığın tedavisinde kullanılan önemli ajanlardır. Yine de hastalığın tam bir tedavisi için daha etkili bir antidiyabetik maddenin geliştirilmesi için arayışlar sürdürülmektedir. Bu amaçla laboratuvarımızda, ticari adı KR-62436 hidrat olan bileşiğin olası antidiyabetik özellikleri glikoz metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynayan bazı mekanizmalara ve ilgili bazı genlerin mRNA ifadesine etkisi ile araştırıldı. BTC6 hücre hattında gerçekleştirilen insülin salınım deneyinde KR- 62436 bileğinin SODD ve SOYD uygulamaları ile kontrol ve glibenklamid (pozitif kontrol) ortamlarının absorbans değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmaması ile bileşiğin insülin salınımını tetiklemediği sonucuna ulaşıldı. C2C12, Chang ve 3T3L1 hücre hattlarında glikoz kullanımı test edildi. Sonuçlar KR-62436 bileşiğinin antidiyabetik etkiye sahip olmadığı yönündeydi. Fakat glikoz metabolizması ve insülin yolağı birçok mekanizma taradından kontrol edilmektedir. Kontrolü ve düzenlemeyi sağlayan diğer mekanizlar veya enzimatik aktiviteler üzerine çalışırsak daha doğru sonuçlara ulaşılabilir.
Diabetes mellitus (DM) is a common metabolic disorder that increasing the number of patients day by day. Although insulin, as well as oral hypoglycemic drugs are still the most important agents in treating the DM. Studies searching for a more effective antidiabetic agents are being carried out continuously. Based on that we aim to investigate the potential anti-diabetic effects of compound what is commercially known as KR-62436. We determined non-toxic doses by cytotoxicity assays and we used these doses to test some mechanisms involved glucose metabolism. We tested insülin secretion in BTC6 cell line. We can not determined a significant differences between the absorbance values of SODD-SOYD doses and control-possitive control (glibenclamide). It concluded that KR-62436 does not trigger the insulin secretion. Glucose utilization is tested in C2C12, 3T3L1 and Chang cell lines. The results show that KR-62436 compound has not anti-diabetic effect. But glucose homeostasis and insulin pathway are controlled by several mechanisms. Based on this reason, if we study other pathways or enzymatic activities, have access to accurate results.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2014FBE029 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2068
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buket Ayar.pdf2.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on May 6, 2024

Download(s)

134
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.