Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2070
Title: Hedef programlama yönetmi ile otobüs sefer sayılarının tespit edilmesi
Other Titles: Determination of an ideal frequency of daily bus trips with goal programming method
Authors: Yetiş Şazi Murat
Demirkollu, Muhammed
Keywords: Toplu Ulaşım
Doğrusal Programlama
Karar Destek Analizleri
Sefer Sıklığı
Toplumsal Fayda
Otobüs
Public Transportation
Linear Integer Programming
Decision Support Analysis
Voyage Frequancy
Social Benefit
Bus
Issue Date: May-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez çalışmasında kent içi toplu ulaşım sistemlerini ele alınarak ve bu sistemlerden en yaygın olarak kullanılan karma trafikte otobüs işletmeciliği hedef programlama ile incelenmektedir. Ülkemizde ve dünyada sürekli artan nüfusla birlikte toplu ulaşım sistemlerinin önemi gün geçtikçe daha da ön plana çıkmaktadır. Artan nüfusla birlikte kişisel araçların da artması trafik sorunlarına yol açmakta ve çözümler aranmaktadır. Toplu ulaşım sistemlerinin sürdürülebilirliği ve planlanması bu çözümlerin başında gelmektedir. Toplu ulaşıma yapılacak yatırımların ekonomik maliyetlerinin fazla olması, yönetimleri karar almakta zor durumda bırakmaktadır. Bununla birlikte yapılan yatırımların iyi işletilmesi ve planlı hareket edilmesi işletme maliyetlerini düşürebilmektedir. Sürdürülebilir bir toplu ulaşım için günlük sefer sıklıkları yüksek önem arz etmekte özellikle gün içerisinde zirve saatlerde yapılması gereken seferlerin yolcu taleplerine göre hesaplanması gerekmektedir. Bu gereklilik tezimizde doğrusal en iyileme mantığa göre hesaplanmış ve günlük sefer sayıları veriler göre yeniden tespit edilmiştir. Tezin içeriğinde, Denizli ilinde otobüs işletmesinin günlük seferleri incelenmekte ve günlük seferlerin sıklıkları ile ilgili önerilerde bulunulmaktadır.
In this thesis study, urban public transportation systems in Turkey are examined and specifically, bus operations in the mixed traffic. This system is researched by the method of goal programming. With the ever-increasing population in our country and in the world, the importance of public transportation systems is getting more and more important. Increasing populations in personal private car use causes traffic problems and therefore, solutions are sought. Sustainability and planning of public transport systems are at the forefront of these solutions. As economic costs of public transportation investments are high, these decisions are especially difficult to manage. In addition to this, it is possible to decrease the operating cost by operating the planned investments constructively. The frequency of daily service frequency is of high importance for sustainable public transport. Therefore, especially at peak times during the day, passenger demand must be calculated. This requirement has been calculated according to the linear function and the number of daily service frequency has been re-determined according to the data. In the content of dissertation, daily service frequency of bus operation system in Denizli Turkey province are examined and suggestions about the frequency of daily trips are offered.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2070
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muhammed Demirkollu.pdf14.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.