Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2078
Title: Sabit-blok demiryolu sinyalizasyon sistemlerinde makas eş yaşlandırma ve enerji tasarruf kriterlerine göre güzergâh seçimi
Route selectıon ın fıxed-block raılway sıgnalıng systems accordıng to poınt co-agıng and energy conservatıon crıterıa
Other Titles: Route selectıon ın fıxed-block raılway sıgnalıng systems accordıng to poınt co-agıng and energy conservatıon crıterıa
Authors: Sezai Tokat
Şeremet, Okan
11412
Keywords: Sabit-Blok Sinyalizasyon Sistemleri
Makas Eş Yaşlandırma
Enerji Tasarrufu
Fixed-Block Railway Signaling Systems
Point Co-Aging
Energy Conservation
Issue Date: May-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Raylı sistemlerin yaygınlaşması ve geliştirilmesi bu sistemlerin ihtiyaç duydukları enerji miktarının artmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte yatırım ve bakım maliyetleri yüksek boyutlara ulaşmıştır. Raylı sistemleri etkin kullanan yönetimler bu maliyetlerin azaltılması ve yatırımların uzun ömürlü olması için Ar&Ge merkezleri ve üniversiteler ile birlikte birçok çalışma yürütmektedir. Bu tez çalışmasında, sabit-blok sinyalizasyon sistemine sahip bir demiryolu depo sahası için güzergâh seçimi (rezervasyonu) iki farklı kritere göre gerçekleştirilmiştir. İlk kriter, güzergah üzerinde konum değiştirecek toplam makas sayısının hesaplandığı enerji tasarrufudur. İkinci kriter ise, makasların konum değiştirme sayılarının (makas yaşı) birbirlerine eşitlenmeye çalışıldığı makas eş yaşlandırma kriteridir. Her iki algoritma gerçeklenerek rasgele dispeçer davranışları ile karşılaştırılmıştır. Simülasyon sonuçları ile önerilen algoritmaların etkenliği doğrulanmıştır.
The expansion and the development in railway systems result with the increment of the energy consumption needed in these systems. Moreover, the maintenance costs of the field equipment in fixed-block signaling systems are also escalated. Governments which effectively use railway systems have studies with the universities and the R&D departments to decrease these maintenance costs and increase the lifetime of these systems. In this thesis, the route selection (reservation) procedure for a railway depot area with fixed-block signaling system is realized by taking into account two different criteria. The first criteria is energy conservation in which the total number of points that will change its position is calculated. The second criteria is point coaging in which the total number of position changes of each point is equalized with each other. Both algorithms are realized and compared with random dispatcher behavior. The simulation results also verified the effectiveness of the proposed algorithms.
Description: Bu tez çalışması TÜBİTAK 115E394 numaralı Sabit-blok Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri için Arıza Teşhisi yapabilen Anklaşman Sistemi Tasarımı ve Hatada-Güvenli PLC'ler ile Gerçeklenmesi adlı proje tarafından desteklenmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11499/2078
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okan Şeremet.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.