Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2080
Title: Gölet raporu hazırlanması: Ballısaray Göleti
Other Titles: Preparation of dam project report-Ballısaray Dam
Authors: Ünlüer Sertkaya, Gizem
Keywords: Gölet Gövde Tasarımı
İşletme Çalışması
Dolusavak Tasarımı
Derivasyon-Dipsavak Tasarımı
Keşif-Metraj Çalışmaları
Optimizasyon Hesapları
Dolusavak-Dipsavak Hidrolik Hesapları
Dam Body Design
Reservoir Operation
Spillway Design
Derivation-Bottom Outlet Design
Reconnaissance-Meter Works
Optimization Calculations
Spillway-Bottom Outlet Hydraulic Calculations
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Ülkemizde barajların yanı sıra çok sayıda gölet de inşa edilmektedir. Genellikle yüksekliği 30 m’ den küçük olan barajlara “gölet” denilmektedir. Göletler daha çok sulama maksadıyla yapılmaktadır. Gölet Projelerinin ekonomik olması için başlıca şart gövde inşaatında gölet yeri ve yakınında bulunan inşaat malzemesinin kullanılmasıdır. Ülkemizde yapılan göletlerin büyük çoğunluğu “homojen toprak dolgu”, “kil çekirdekli kaya dolgu” veya “kil çekirdekli kum-çakıl dolgu” tipindedir. Gölet yerinde ve yakınında uygun malzeme bulunduğu bütün durumlarda bu tiplerdeki gölet gövdesi tercih edilmelidir. Bu tip gölet gövdeleri kati proje safhasında da, inşaat safhasında da önemli zorluklar çıkmadan, kolayca ve başarıyla gerçekleştirilebilirler. Proje kapsamında; işletme çalışması yapılacak, en uygun gövde tipi seçilecek, gövde zonlarının tasarımı yapılacak, gövde kret kotu ve gövde şevleri belirlenecek, dolusavak hidrolik hesapları yapılarak nihai boyutlar tespit edilecek, derivasyon-dipsavak hidrolik hesapları yapılarak boyutlandırma yapılacak, gövde şev analizi yapılarak şev güvenlik katsayıları tespit edilecek, gövdeye ait sızma, oturma ve dinamik analizler yapılacak, yol güzergahları seçimi, keşif-metraj çalışmaları ve optimizasyon hesapları yapılacaktır.
Of dams in our country as well as numerous ponds are being constructed. Usually height of 30 m from the dam to the small "pond" is called. Ponds are made with more irrigation purposes. Pond construction in the main body to be economical condition of the project is to use the pond located near the location and construction materials. The majority of the pond in our country "homogeneous landfill", "clay core rockfill" or "clay core sand-gravel fill" type. Pond over and close in all cases where no suitable material should be chosen in such ponds body. This type of body in the pond in the final design phase, construction phase without leaving significant challenges, easily and successfully be carried out. In project scope; business work will be selected most appropriate body type will be designed with the body zones body crest determined elevation and the body slopes, spillway hydraulic calculations made final size will be determined, diversion-bottom outlet hydraulic calculations performed sizing to be done, by making the body taper analysis to be determined slope safety factor , leakage of body, living and dynamic analysis to be performed, the choice of itineraries, bill of quantities studies and optimization calculations will be made.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2080
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gizem Ünlüer Sertkaya.docx16.15 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Onay Sayfası.jpg2.76 MBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

150
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

62
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.