Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2085
Title: Denizli ili yeraltı su seviyelerinin ölçülmesi ve coğrafi bilgi sistemleri ile haritalanması
Other Titles: Measurement of groundwater levels in Denizli and mapping with geographic information systems
Authors: Mehmud Güngör
Çıldır, Mehmet Ali
Keywords: Yeraltı Su Seviyesi
Denizli
Kuyularda Su Seviyesi Ölçümü
Haritalama
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Groundwater Level
Measurement of Water Level in Wells
Mapping
Geographic Information Systems
Issue Date: Aug-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Hızla tükenen temiz yeraltı su kaynakları, geleceğin en büyük savaş sebebi olma noktasında ilerlemektedir. Ülkeler yeraltı suyunu yitirdikçe, önemini daha iyi anlamaktadır. Bu nedenle yeraltı su seviyelerinin sürekli olarak ölçülmesi ve kontrol altında tutulması gerekmektedir. Yaşamakla olduğumuz güzel şehrimiz Denizli ilinin tamamını kapsayan bir yeraltı su seviyesini belirleme çalışması henüz yapılmamıştır ve bu çalışmada bu alandaki boşluğu doldurmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda bundan sonraki yapılacak çalışmalar için bir veri tabanı oluşturulması hedeflenmiştir. Elde edilen veriler kullanılarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Denizli yeraltı su seviyelerini gösteren bir harita oluşturulmuştur. Elde edilen harita, yeraltı su seviyelerindeki bölgesel farklılıkların kolayca gözlemlenmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte bu harita, Denizli ili sınırlan içerisinde açılacak yeni bir kuyunun hangi noktada açılması konusunda, ekonomi, zaman ve konum açısından katkı sağlayacaktır. Çalışma iki aşamadan oluşmuş olup ilk aşamada, Denizli ili sınırlan içerisinde bulunan arazi üzerinde derin kuyulonn statik su seviyeleri, düdüklü metre ile ölçülmüştür. Bu aşamada gerekli araçlar ve izinler, çalışmakta olduğum Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınmış olup. Pamukkole Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden de destek alınmıştır. Sonraki aşamada kısa zamanda elde edilen su seviye verileri, coğrafi bilgi sistemine aktanlmıştır. Bu salhada veriler, dijital ortama akuınlmış ve yeraltı su seviye haritası oluşturulmuştur.
Rapidly diminishing ground water sources, might be the biggest reason of war in the future. While the countries continue losing the ground water, its importance is better understood. Therefore we need to keep observing and controlling the ground water level continuously. There is no study on the ground water level for oil area of our beatiful city Denizli that we live in and this study aims to till the gap in this area. At the same time, another purpose was to form a database for future studies. By using the obtained data, the groundwater map is generated for Denizli by Geographic Information Systems (CIS) analyses. The obtained map will enable easy monitoring of regional differences in ground water levels. On the other hand, this map results, will help on finding new point for well in the way of economy, time and local point where to drill a new well within the border of Denizli city. fhc study consist of two stages, the first stage, explain the static water levels in deep drilling wells within the provincial border of Denizli were measured by using a whistle meter gauge. At this stage, permits and equipment supports were provided by Denizli Water and Waste Water Direction General Management (DESKİ) (where 1 am currently working) and the study supported by Pamukkale University Scientific Research Projects Coordination Department. In the next stage, the measured ground water level data were transferred to the Geographic Information System. In this phase, the inputs have been transmitted to digital media and the ground water level map was created.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2017FBE006 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2085
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Ali Çıldır.pdf43.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

66
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.