Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2092
Title: Artan oranlı ve düz oranlı vergi tarifelerinin bazı vergilendirme ilkeleri ve muhtemel ekonomik etkileri açısından karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of ıncremental tax rates and flat tax rates in terms of certain taxation principles and in terms of likely economic effects
Authors: Şahinbakan, Ayşen
Advisors: Öz, Ersan
Keywords: Düz Oranlı Vergi Tarifesi
Artan Oranlı Vergi Tarifesi
Vergilendirme İlkeleri
Vergi Oranlarının Ekonomik Etkileri
Flat-Rate Tax Tariff
Progressive Tax Tariff
Taxation Principles
Economic Effects of Tax Rates
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Ülkelerin gelirlerini en çok vergiler etkilemektedir. Vergi oranları, vergi hasılatı üzerinde büyük etkiler yaratmaktadır. Ülkeler, vergi kayıp ve kaçağı yaşamamak için birçok vergilendirme yöntemi uygulamışlardır. Bundan dolayı vergi oranlarının iyi kullanılması ülke ekonomileri açısından önem taşır. Bu çalışma, ülkeler açısından en etkili ve adaletli vergilendirme oranının ortaya çıkması amacıyla hazırlanmıştır. Bu oranlardan, ülkeler tarafından en çok kullanılan artan oranlı ve düz oranlı vergi tarifeleri incelenmiştir. Çalışmada, Türkiye ve ele alınan ülkelerin tercih ettikleri vergi oranları yer almaktadır. Bu ülkeler üzerinden artan oranlı ve düz oranlı vergi tarifeleri anlatılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda, bu tarifelerin vergilendirme ilkeleri ve bazı ekonomik kavramlar açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Türkiye ve ele alınan diğer ülkeler tarafından vergi tarifelerinin karşılaştırılması, vergi ilkeleri ve bazı ekonomik kavramlar üzerindeki etkileri literatür araştırmalarına ve alıntılamalara dayanarak yorumlanması, ülkemiz için ideal vergilendirme yöntemleri geliştirmek adına etkili olacağı düşünülmektedir.
The incomes of the countries are mostly affected by the taxes. Tax rates are having a huge impact on tax revenue. Countries have implemented a number of taxation methods to save tax losses and evasions. Therefore, the good use of tax rates is important for the country's economy. This study is prepare to reveal the most effective and fair taxation rate for countries. From these rates, the progressive and flat rate tariffs that were used most frequently by countries have been examined. The study includes the tax rates that Turkey and subject countries prefer. Progressive and flat rate tariffs have been tried to be explained through these countries. At the same time, these tariffs have been evaluated in terms of taxation principles and some economic concepts. The comparison of tax tariffs by Turkey and other subject countries, tax principles and the interpretation of the effects on some economic concepts based on literature searches and quotations are thought to be effective for developing ideal taxation methods for our country.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2092
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşen Şahinbakan - 18. 08. 2017.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

534
checked on May 6, 2024

Download(s)

552
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.