Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2094
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErsan Öz-
dc.contributor.authorKutbay, Hüseyin-
dc.date2017-10-04en_US
dc.date.accessioned2017-10-04T11:17:33Z
dc.date.available2017-10-04T11:17:33Z
dc.date.issued2017-09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/2094-
dc.description.abstractFirmalar bazında ve buna bağlı olarak ta ülkeler arasında oluşan rekabet şartları her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu yüzden, ülkelerin ürün ve üretim alanında teknolojik bakımından oluşturduğu her türlü yenilikler içinde bulunduğumuz küresel bir ortamda kendilerini diğer ülkelerden ayıran bir vasıf haline getirmektedir. Ancak rekabet edebilmenin her gün daha fazla önem kazandığı bir ortamda küresel bir teknoloji gücüne sahip olmak hiç de kolay değildir. Bu açıdan ulusal ya da uluslararası yoğun rekabetin yaşandığı bir arenada teknolojik alanda yenilikçiliği yakalayabilmek için Ar-Ge’ye önemli bir kaynak ayırmak gerekmektedir. Ülkelerin üretim ve rekabet gücünü artırabilmesi, giderek şiddetlenen küresel rekabet ortamında, özel sektöre uygun Ar-Ge, yatırım ve büyüme ortamı sunarak küresel rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için Ar-Ge vazgeçilmez bir alandır. Bu alanı kullanabilmek için ise, uygulanacak vergi teşviklerine bağlı olarak ülkelerin yüksek Ar-Ge yoğunluğuna, yüksek rekabet gücüne, yüksek katma değer üretimine ve yüksek inovasyon becerisine dayanan rekabet üstünlüğü anlayışına sahip olması gerekmektedir. Zira bu anlayış içerisinde olmayan ülkeler herhangi bir alanda rekabet üstünlüğü kuramazken, rekabet üstünlüğüne sahip olan diğer ülkelere teknolojik olarak bağımlı hale gelmektedirler. Gelişememiş veya az gelişmiş (belirli rekabet gücüne sahip olamayan) ülkelerde Ar-Ge’ye yönelik olarak sunulan vergi teşviklerinin düşük olması veya hiç olmamasından dolayı gerekli Ar-Ge yatırımlarının yapılmaması/ yapılamaması bu ülkeleri dışa bağımlı hale getirerek dış ticaret açığının daha da büyümesine ve buna bağlı olarak ekonomik büyümenin gerçekleşmemesine neden olmaktadır. Bu dışa bağımlılığın en büyük sebebi ise, teknoloji yetersizliğinden dolayı bu ülkelerde üretilen fiyatı yüksek, kalitesi düşük bir malın daha kalitelisinin ve/veya daha ucuzunun yüksek teknolojiye sahip ülkelerden temin edilmesidir.en_US
dc.description.abstractThe competitive conditions occurring on the basis of firms and depending on which countries are getting more and more difficult every day. That's why, the countries make themselves a qualification separating them from other countries in a global environment where we are within every kind of innovates that the countries constitute on the field of product and producing in terms of technology. However, it’s not easy to have a global technology power in an environment which to enter into rivalry is getting more important everyday. So, it’s required to allocate resources for R&D in order to catch up the innovation in field of technology in national or international area that intensive rivalry have been carrying out. In order to increase the competitive and producing power of countries, in global competitive environment becoming violent increasingly, suitable for a private sector, R&D is inseparable field in order to provide competitive advantage against the global competitors environment and in order to stand on their own feet by presenting investment and growth. In order to use this field, depending on high tax incentives to be applied, countries should have the understanding of competitive advantage based on high R&D intensity, high competitive power, high value-added production and high innovation skill. Because, while the countries that aren’t in this understanding cannot create competitive advantage in any field, they are doomed to be crushed under the power of other countries having competitive advantage. In undeveloped or underdeveloped countries (that don’t have certain competitive power), because the tax incentives presented towards R&D are low or not any, not making/not be able to make the necessary R&D investments cause the foreign trade deficit to grow further and accordingly, not to actualize the economic growth by making these countries depend on external. The biggest reason of this external dependency is to provide a goods, the price of which produced in those countries is high and quality of which is low because of lack of technology, from the countries having high-technology about more qualified and/or cheaper goods.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAr-Geen_US
dc.subjectVergi Teşviklerien_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectYeni Nesil Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel Veri Analizien_US
dc.subjectR&Den_US
dc.subjectTax Incentivesen_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.subjectNew Generation Multiple Structured Fractured Panel Data Analysisen_US
dc.titleAR-GE faaliyetlerine yönelik uygulanan vergi teşviklerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi: türkiye ve seçilmiş ülkelerde ekonometrik bir analizen_US
dc.title.alternativeEffects of tax incentives implemented for R&D activities on economic growth: an econometric analysis for turkey and selected countriesen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.authorid18993-
dc.authorid22074-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid480763en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept08.05. Finance-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hüseyin Kutbay.pdf4.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

176
checked on May 27, 2024

Download(s)

494
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.