Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2100
Title: Denizli Valiliğinde genel idari hizmetler sınıfında çalışan personelin iş doyum düzeyi
Authors: Boyacı, Özgür
Keywords: Kamu Kurumları
Denizli
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kamu kurumları geleneksel yapıdan sıyrılarak, yenilikçi, kalite ve verimlilik odaklı hizmet veren kurumlar haline dönüşmüştür. İş hayatında hem işgörenlerin hem de yöneticilerin iş doyumunun yüksek oranda olması kurumun verimliliğinin sağlanmasında önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Denizli Valiliğinde genel idari hizmet sınıfında çalışan personelin iş doyum düzeyini belirlemek, ayrıca çalışma ortamının iş doyum düzeyine olan etkisini araştırarak, iş doyumunu etkileyen temel faktörleri, genel olarak iş doyum düzeyini ve tüm bunlarla demografik verilerin ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. 20 maddeden oluşan Minnesota İş Doyum Ölçeği’nde “Hiç Memnun Değilim”, “Memnun Değilim”, “Kararsızım”, “Memnunum”, “Çok Memnunum” seçeneklerinin olduğu beşli Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik veriler, ikinci bölümde iş doyum ölçeği bulunmaktadır. Denizli Valiliğinde genel idari hizmetler sınıfında çalışan personellerin tümü araştırma evrenini oluşturmaktadır. 70 kişinin bulunduğu evrenden, araştırma örneklemini temsil edecek rastgele örnekleme yoluyla seçilmiş 51 personele anket uygulanmıştır. Anket 2017 Ocak ayında uygulanmıştır. Denizli Valiliğinde genel idari hizmetler sınıfında çalışan personellerin veri toplama araçlarına vermiş oldukları cevaplar, tüm analizleri gerçekleştirebilecek SPSS 22 istatistik programına kodlanarak, gerekli veri analizleri yapılmıştır. Anket sorularının analizinde istatistiksel yöntemlerden referans dağılımları, korelasyon, t-testleri kullanılmış ve sonuçlar tablolarla ifade edilmiştir. Anket çalışmasının incelenmesi sonucunda, kişilerin meslekleri ile ilgili imkanlarının iş doyumunu etkilediği görülmüştür.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2100
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özgür Boyacı.docx391.43 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Özgür Boyacı onay sayfası.pdf303.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on May 6, 2024

Download(s)

28
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.