Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2101
Title: Farklı jeolojik ortamlarda yapılan basınçlı su testi verilerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of lugeon test values in different geological conditions
Authors: Yağcıoğlu, Özgür
Keywords: Lugeon
Test
Geçirimlilik
Enjeksiyon
Permeability
Injection
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu proje çalışmasında baraj ve göletlerde zemin ve kayalardaki geçirimliliğin belirlenmesi amacıyla kullanılan Basınçlı Su(Lugeon) Testi ana hatları ele alınmıştır. Elde edilen verilerin hesaplanması ve yorumlanması işlem aşamaları anlatılmıştır. Afyonkarahisar ili sınırları içerisinde yer alan çeşitli gölet projelerinin etüt işleri kapsamında açılan temel sondaj kuyularında, farklı jeolojik ortamlarda yapılan basınçlı su testlerinin sonuçları ve elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Gölet yerlerindeki arazi çalışmalarında yüzeylenmeler ve sondajlardan yararlanılmıştır. Sondajlarda yapılan basınçlı su testleri ile ana kayanın geçirimlilik durumu belirlenmiştir. Gövde altından oluşabilecek su kaçaklarının engellemesi için yapılacak olan perde enjeksiyonu projelerinin oluşturulması için veri sağlanmıştır. Elde edilen verilerden enjeksiyon perdesinin derinlikleri hesaplanmıştır. Sondajlardan elde edilen karotlardan ana kayanın RQD, ayrışma derecesi ve çatlak sıklığı parametreleri belirlenmiştir. Bu parametrelerden RQD ve ayrışma derecesinin basınçlı su testi sonuçları ile olan ilişkisi ve litolojik özellik ve çeşitliliğe bağlı olarak deney sonuçlarındaki değişimler incelenmiştir.
In this study, the Lugeon test (LT) was investigated to determine the permeability of the soil and rock in dams and ponds. Calculation of the obtained data and interpretation process steps are explained. Lugeon tests results obtained in different geological environments and the obtained data were evaluated in drilling wells within the study projects of various pond projects located in Afyonkarahisar region. The permeability of the bedrock was determined by the Lugeon tests. Different data is provided to establish curtain injection projects to prevent water leaks that can occur under the pond body. The depth of the injection plan was calculated from the obtained Lugeon test data. RQD, alteration degree and crack frequency of the main rock were determined from the cores obtained from the boreholes. With these parameters, the relationship between RQD and the degree of alteration with Lugeon tests results is evaluated. The effects and changes of lithological properties on the experimental results are also examined.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2101
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özgür Yağcıoğlu.pdf2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Özgür Yağcıoğlu onay.pdf422.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on May 6, 2024

Download(s)

572
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.