Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2119
Title: Küresel finansal krizlerin muhasebe bilgi sistemi temelli nedenleri bağlamında kurumsal yönetim ve şeffaflık kavramının önemi
Other Titles: The significance of corporate governance and transparency within the context of the accounting information system based causes of global financial crises
Authors: Özdemir, Serkan
Köroğlu, Çağrı
Keywords: Financial Cris
Accounting Information System
Corporate Governance
Transparency
Finansal Kriz
Muhasebe Bilgi Sistemi
Kurumsal Yönetim
Şeffaflık
Abstract: The destruction of the financial crises of the world economy, the prevention of financial crises or the reduction of their effects; it is important that financial information is produced within the framework of corporate governance. The concept of transparency, which is one of the basic elements of corporate governance approach, increases the analytical efficiency and credibility of the financial information produced in the business accounting information systems. Thus, in particular, it is expected that the resistance of the enterprises or the country's economies in total in the financial crisis will increase. In addition, financial information produced in the context of corporate transparency is needed for all stakeholders to anticipate financial crises and to take necessary measures. The focus of the study was on the role of the concept of corporate governance and transparency in preventing financial crises, especially in the context of accounting information system based reasons of the recent global financial crisis. For this purpose, the characteristics, effects and reasons of the global financial crisis have been examined in detail. Subsequently, accounting information system-based reasons and solution proposals of global financial crises have been explained in relation to the concept of corporate governance and transparency. When all these determinations are summarized, it is envisaged that the transparency concept, which is one of the basic elements of corporate governance approach, will increase the analytical efficiency and credibility of the financial information produced in the business accounting information systems. Thus, in particular, it is expected that enterprises or the country's economies in total will increase resistance in financial crises and can be overcome with less harm.
Yaşanan finansal krizlerin dünya ekonomisinde yaratmış olduğu tahribat, finansal krizlerin önlenmesi veya etkilerinin azaltılması hususunda; finansal bilginin kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde üretilmesini önemli hale getirmiştir. Kurumsal yönetim anlayışının temel öğelerinden biri olan şeffaflık kavramı, işletmelerce muhasebe bilgi sistemlerinde üretilen finansal bilginin, analiz etkinliğini ve inandırıcılığını arttırmaktadır. Böylece özelde işletmelerin veya toplamda ülke ekonomilerinin finansal krizlerdeki direncinin artacağı beklenmektedir. Ayrıca finansal krizlerin tüm paydaşlar tarafından öngörülmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için, kurumsal şeffaflık ortamında üretilen finansal bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada, özellikle son yaşanan küresel finansal krizin muhasebe bilgi sistemi temelli nedenleri bağlamında, kurumsal yönetim ve şeffaflık kavramının finansal krizleri önlemedeki rolü üzerinde durulmuştur. Bu amaçla öncelikli olarak, küresel finansal krizin özellikleri, etkileri ve sebepleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Sonrasında, küresel finansal krizlerin muhasebe bilgi sistemi temelli nedenleri ve çözüm önerileri, kurumsal yönetim ve şeffaflık kavramı ile ilişkilendirilerek açıklanmıştır. Tüm bu tespitler özetlendiğinde, kurumsal yönetim anlayışının temel öğelerinden biri olan şeffaflık kavramı ön plana çıkması ile, işletmelerce muhasebe bilgi sistemlerinde üretilen finansal bilginin analiz etkinliğinin ve inandırıcılığının artacağı öngörülmektedir. Böylece özelde işletmelerin veya toplamda ülke ekonomilerinin finansal krizlerde direncinin artacağı ve daha az zararla atlatılabileceği beklenmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2119
ISSN: 2587-1587
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makale Yayınlanmış Hali.pdfAna Makale576.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on May 6, 2024

Download(s)

82
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.