Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2210
Title: Enerji politikalarının kamu maliyesine yansımaları: karşılaştırmalı bir analiz
Other Titles: Reflections of energy policies on public finance: a comparative analysis
Authors: Akçay, Fatih
Advisors: Ekrem Karayılmazlar
Keywords: Enerji Tüketimi
Kamu Maliyesi
Zaman Serisi Yöntemleri
Energy Consumption
Public Finance
Times Series Methods
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığı test edilmektedir. Son dönemlerde özellikle yarattığı çevresel zararlar, sınırlı rezerv kaynakları ve rezerv ömrünün azalması sebebiyle fosil enerji kaynaklarından, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanıma geçişin gerçekleştiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşüm kapsamında, G7 ülkeleri ve Türkiye için enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, 1970-2015 döneminde zaman serisi yöntemleri ile ampirik olarak analiz edilmektedir. Çalışmanın literatüre katkısı ise, enerji tüketiminin fosil ve fosil olmayan enerji tüketimi şeklinde ayrıştırılarak, yeni geliştirilmiş ekonometrik modellere dahil edilmesidir. Ampirik analiz; modelde yer alan değişkenlere birim kök testlerinin uygulanması, değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığının sınanması ve nedensellik testlerinin yapılmasına dayanmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilere dayalı politika yapıcıları için önerilere de çalışmada yer verilmektedir.
In this study, the relationship between energy consumption and economic growth is tested. In recent years, there has been a shift from fossil energy sources to the use of new and renewable energy sources, especially due to environmental damages, limited reserve resources and reduced reserve life. In the context of this transformation, the relationship between energy consumption and economic growth for G7 countries and Turkey is empirically analyzed by means of time series methods in 1970-2015 period. The literature contribution of the study is that energy consumption is separated into fossil and non-fossil energy consumption and included in the newly developed econometric models. Empirical analysis is containing the application of unit root tests to the variables in the model, the testing of the existence of cointegration between variables and the testing of causality. Suggestions for policy makers based on the link between energy consumption and growth are also included in the study. Finally, policy proposals for policy makers based on the link between energy consumption and growth have been included in the resulting findings.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2210
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatih Akçay.pdf4.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 27, 2024

Download(s)

256
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.