Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2263
Title: İlköğretim 2. kademede görev yapan öğretmenlerin kurum yöneticilerine ilişkin karizmatik liderlik algıları (Denizli ili bozkurt ilçesi örneği)
Authors: Yağcıoğlu, Zümrüt
Fatma Çobanoğlu
Keywords: Ortaokul
Yönetici
Karizmatik Liderlik
Issue Date: 2014
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, ortaokulda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri karizmatik liderlik davranışları incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Denizli İli Bozkurt İlçesinde bulunan tüm ortaokullarda görevli 41 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik özellikleri içeren ve okul yöneticilerinin karizmatik liderlik özelliklerini gösterme düzeyini tespit etmeye yönelik Hasan GÜL ve Zafer AYKANAT ‘a ait olan ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde, gerekli görülen istatistiksel tekniklerin yanında, veri gruplarının türüne göre standart sapma, ortalama, t testi, tekyönlü varyans analizi gibi teknikler uygulanmıştır. Bulgular, ortaokulda görev yapan öğretmenlerin, yöneticilerini karizmatik lider olarak algıladıkları yönündedir. Araştırmada elde edilen bulgular, eğitimsel açıdan değerlendirilmiş, eğitimcilere ve eğitim yönetimi alanında çalışma yapan araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2263
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zümrüt Yağcıoğlu.docx302.5 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zümrüt Yzğcıoğlu onay.jpg3.09 MBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.