Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2273
Title: Öğretmenlerin ders denetimlerinde ortaokul müdürlerinin sergilediği davranışlara ilişkin görüşlerinin incelenmesi
Authors: Algül, Özgür
Keywords: Öğretmen
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ortaokullarında görev yapan okul müdürlerinin ders denetimi görevleri kapsamında yerme getirmeleri gereken davranışlara ilişkin öğretmen görüşlerinin neler olduğunu saptamaktır. Müdürlerin ders denetimi görevlen kapsamında yerme getirmeleri geıckcn davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri arasındaki farklar demografik değişkenlerine göre incvtcıımişlir.Araştırma, tarama modelindedir. Araştırmanın çalışına grubunu uygun ümckicm yöntemiyle sevilen 103 öğretmen oluşturmaktadır.Araştırmanın verileri ölçek uygulama yoluyla elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; Öğretmenlerin ders denetimlerinde ortaokul müdürlerinin sergilediği davranışlara ilişkin görüşleri cinsiyetlerine ve kıdemlerine göre faıkldaşnıamaktadır. Branş değişkenine göre öğretmenlerin ders denetimlerinde ortaukul müdürlerinin sergilediği davranışlara ilişkin görüşleri gözlemin planlanması aşamalarında farklılaşmaktadır.Gö/lcm yapılma değişkenine göre öğretmenlerin ders denetimlerinde ortaokul müdürlerinin sergilediği davranışlara ilişkin görüşleri öğretim becerilerinin gözlenmesi, faktörlerin gözlenmesi, görüşmenin planlanması ve görüşme puanlan farklılaşmaktadır. Gözlem yapılan öğretmenlerin öğretim becerilerinin gözlenmesi, lakiörlenn gözlenmesi, görüşmenin planlanması ve görüşme sıra ortalamaları daha yüksektir. Ülkemizde ders denetimi hakkında çalışmalar yapılması,uygulayıcılar ve araştırnıacılar açısından önemlidir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2273
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özgür Algül.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Özgür Algül onay.pdf306.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 6, 2024

Download(s)

44
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.