Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2437
Title: Az gören çocuklarda ip atlama ve kuvvetlendirme eğitiminin etkinliği
Other Titles: The effectiveness of rope jumping and strength training in children with low vision
Authors: Urhan, Mehmet
Advisors: Ummuhan Baş Aslan
Keywords: Az Gören
Kassal Kuvvet
Aerobik Kapasite
Egzersiz
Eğitim
Low Vision
Muscle Strength
Aerobic Capacity
Exercise
Training
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı az gören çocuklarda ip atlama ve kuvvet eğitiminin fiziksel uygunluk ve yaşam kaliteleri üzerine etkisini incelemektir. Çalışma Denizli ilinde bulunan görme engellilere özel eğitim veren bir okulda gerçekleştirildi. Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler İlkokulu/ Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Çalışmaya 10-14 yaş aralığındaki 19 az gören öğrenci (11 kız, 8 erkek) katıldı. Öğrenciler randomize olarak eğitim ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Eğitim grubundaki öğrencilere 8 hafta boyunca haftada 2 gün ip atlama ve kuvvetlendirme eğitimi (mekik, şınav, köprü kurma, dambıl ve kum torbası vb. gibi egzersizler) verildi. Kontrol grubuna ise 8 hafta boyunca herhangi bir eğitim uygulanmadı. Eğitime başlamadan önce ve eğitim bittikten sonra Mekik Testi, Şinav Testi, 1 mil koş/ yürü testi, Pediatrik yaşam Kalitesi Envanteri (PedsQL) değerlendirilmesi yapıldı. Eğitim grubunda eğitim sonrasında mekik ve 1 mil koş/yürü testinde anlamlı gelişme bulundu (p<0.05). Diğer taraftan şınav testi ve PedsQL sonuçlarında eğitim sonrasında fark görülmedi(p>0.05). Kontrol grubunda ise tüm parametrelerde istatistiksel açıdan anlamlı fark görülmedi (p>0.05). İlk değerlendirme ve son değerlendirme sonuçları arasındaki fark değerleri açısından gruplar karşılaştırıldığında iki grup arasında fark bulunmadı (p>0.05). Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar, ip atlama ve kuvvet egzersizlerinin az gören çocukların kassal kuvvetini ve aerobik kapasitesini olumlu yönde etkilediğini gösterdi.
The aim of this study is to investigate the rope jumping and strength training on phsical fitness and quality of life in children with low vision . The study was carried out in Denizli at a special school for the visually impaired students. 19 students with low vision (11 girls, 8 boys), age range with 10 to 14 years participated in the study. The students were randomly divided into two groups as training and control. Rope jumping and strength exercise (such as sit-ups, push-ups,bridge building, dumbbell and sandbag etc.) training program 2 days per week for 8 weeks were given to students in training group. No training was given to the control group. Sit-ups test, push-ups test, 1 mile running/ walking test, pediatric quality of life inventory (PedsQL) have been evaluated before and after the training. After training, in training group a significant improvement in the scores of sit-ups and 1 mile running/walking tests (p<0,05). On the other hand, there were no differences in the push up, PedsQL scores in the training group (p>0,05). In the control group, it was not found differences in all parameters (p>0,05). When compared the differences between training and control group for delta values, it was not found differences between the groups. (p>0,05). Our results showed that rope jumping and strength training effect positively on muscle strength and aerobic capacity in children with low vision.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2437
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Urhan.pdf2.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Mehmet Urhan Onay.pdf279.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

200
checked on May 6, 2024

Download(s)

166
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.