Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2439
Title: Sağlıklı bireyler ile astımlı olguların denge ve koordinasyon yeteneklerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of balance and coordination abilities between patients with asthma and healthy subjects
Authors: Yılmaz, Ayşenur
Advisors: Binnaz Fatma Evyapan
Keywords: Astım
Denge
Koordinasyon
Asthma
Balance
Coordination
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı sağlıklı bireyler ile astımlı olguların denge ve koordinasyon yeteneklerini karşılaştırmaktır. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında takip edilen 18-50 yaş aralığında, GINA Kriterlerine göre astım tanısı almış 49 gönüllü olgu (Çalışma grubu) ve 51 sağlıklı gönüllü olgu (Kontrol grubu) dahil edildi. Astımlı olguların yaş ortalaması 35,3±10,3 yıl, sağlıklı bireylerin yaş ortalaması 36,17±8,47 yıl olarak hesaplandı (p>0,05). Olguların dengelerini değerlendirmek için portatif bilgisayarlı kinestetik denge cihazı, beş kez otur kalk testi, süreli kalk yürü testi ve berg denge ölçeği; koordinasyonlarını değerlendirmek için parmak burun ve topuk parmak ucu vurma koordinasyon testleri kullanılmıştır. Astımlı olgular ile sağlıklı bireylerin denge ve koordinasyon test sonuçları karşılaştırıldığında statik denge total skorunda, dinamik denge total skorunda, beş kez otur kalk testinde, süreli kalk yürü testinde, berg denge ölçeğinde, parmak burun ve topuk parmak ucu vurma koordinasyon testinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Astımlı bireylerin denge ve koordinasyon yeteneklerinde bozulma olduğu saptanmıştır. Günlük yaşam aktivitelerinin en önemli belirleyicilerinden olan denge ve koordinasyonun astım hastalarında değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz.
The aim of the study was to compare the balance and coordination capabilities of healthy individuals with asthma. The study included patients who had asthma (study group) diagnosis according to GINA with ages range and healthy volunteer subjects (control group). Forty-nine asthma patients aged between 18-50 years who were followed by Pamukkale University, Medical Faculty, Department of Pulmonary Disease were included in the study and Fifty-one healthy subjects participated as controls. The avarage age of asthma patients was 35,3±10,3 years and the avarage age of healthy subjects was 36,17±8,47 years (p>0,05). Balance was assessed with Kinestetic Ability Trainer, five times sit to stand test, timed up and go test and berg balance scale. Coordination ability was assesed with finger nose test and Toe tapping test. When the results belonging to the groups were compared, there were significant difference in SportKAT550 total static score, total dynamic score, five sits and stand, Timed up and go, berg balance scale, finger nose test and toe tap test between the groups (p<0,05). Results of our study showed that a decrease in the balance and coordination capabilities was found in asthmatic patients. We think that balance and coordination which are important elements of most activities of daily living should be evaluated in patients with asthma.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2439
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşenur Yılmaz.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

194
checked on May 6, 2024

Download(s)

198
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.