Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2440
Title: Sağlıklı kadınlarda gövdeye uygulanan bantlama yönteminin gövde kuvveti ve denge üzerine etkilerinin İncelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of the taping method on the trunk force and the balance in the healthy women
Authors: Büke, Meryem
Advisors: Fatma Ünver Koçak
Keywords: Kinezyoteyp
Denge
Gövde
Kas Kuvveti
Kinesiotape
Balance
Trunk
Muscle Strength
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı sağlıklı kadınlarda gövdeye uygulanan kinezyolojik bandın gövde kuvveti ve dengeye olan etkilerini incelemektir. Çalışmaya 19-28 yaşları arasında olan 40 sağlıklı kadın (23,03 ± 1,66 yıl) dâhil edilmiştir. Katılımcılar randomize olarak 2 gruba (Grup I: gerimsiz; Grup II: gerimli) ayrılmıştır. Bisiklet ergometresi ile ısınma protokü verilen katılımcılara gövde fleksiyon-eksatansiyonuna yönelik 10 tekrarlı germe verilmiştir. İzokinetik dinamometre ile gövde fleksiyon ve ekstansiyon kas kuvveti iki farklı açısal hızda (60?/sn -180?/sn) değerlendirilmiştir. Stabilometre ile statik denge ölçümü alınmıştır. ‘I’ şeklinde KT, m. erektor spinalar boyunca bilateral uygulanmıştır. KT uygulaması öncesi, KT yapıldıktan hemen sonra ve 48 saat sonunda kuvvet ve denge ölçümleri tekrarlanmıştır. Grup I için 48 saat sonunda 60?/sn açısal hızda gövde fleksiyon ve ekstansiyon kas kuvveti anlamlı şeklide artarken (p=0,0001) Grup II’de gövde ekstansiyon kas kuvveti anlamlı şeklide artmıştır (p=0,002). 180?/sn açısal hızda her iki grup için de anlamlı fark elde edilmemiştir (p<0,05). Her iki grupta 48 saat sonunda dominant ayak üzerinde gözler açık ve kapalı statik denge değerlerinde artış elde edilmiştir (p<0,05). Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, gövdeye uygulanan kinezyolojik bant gövde kuvveti ve statik dengeyi arttırmaktadır.
The purpose of this study is to examine the effects of the kinesiology band applied to the trunk in trunk strength and balance in healthy women. Forty healthy women (23.03 ± 1.66 years) aged 19-28 years were included in the study. Participants were divided randomly into 2 groups (Group I: unstreched, Group II: streched). The participant who received the warm-up protocol with bicycle ergometer was given 10 repetitive stretches for body flexion-exacerbation. With isokinetic dynamometer, body flexion and extensor muscle strength were evaluated at two different angular velocities (60? / sec -180? / sec). Static equilibrium measurement was taken with a stabilometer. 'I' KT, m. erector was applied bilaterally along the spinal column. Force and balance measurements were repeated before and immediately after CT and before 48 hours. In group I, body flexion and extensor muscle strength increased significantly (p = 0.0001) at 60? / sec angular speed after 48 hours (p = 0.001), while muscle strength of body extensor increased significantly in group II (p = 0.002). At 180? / sec angular velocity, no significant difference was obtained for both groups (p <0,05). After 48 hours in both groups, an increase in eyes open and closed static balance values on dominant legs were obtained (p <0,05). According to the results obtained without working, the kinesiological band applied to the body increases the body strength and static balance.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2440
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Meryem Büke.doc11.66 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

132
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.