Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2455
Title: Sağlıklı bireylerde ayak bileğine uygulanan bantlama yönteminin dengeye akut etkisi
Other Titles: Acute effect of ankle taping method on balance in healthy individuals
Authors: Şahan, Ayşe Kübra
Advisors: Fatma Ünver Koçak
Keywords: Kinezyo Bantlama
Denge
Ayak Bileği
Stabilometre
Sağlıklı Kadın
Kinesio Taping
Balance
Ankle
Stabilometry
Healthy Women
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma ayak bileğine uygulanan kinezyo bantlamanın sağlıklı kadınlarda denge üzerine akut etkisini incelemek amacıyla yapıldı. 102 sağlıklı kadın gönüllü, kinezyo bant (%50-75 gerimli) ve sham bant (gerimsiz kinezyo) grubu olmak üzere randomize edildi. TecnoBody Pro-Kin B PK-212 denge sistemi ile gözler açık/kapalı statik denge ve gözler açık dinamik denge değerlendirildi. Bantlama sonrasında denge testleri tekrar edildi. Gözler açık statik denge testinde anterior-posterior (F-B) salınım skorunda her iki grupta da anlamlı fark bulunmadı (p>0,05), medial-lateral (M-L) salınım ve alan (vücut salınımları sebebiyle ekranda taranan toplam alan) skorunda kinezyo bantlama grubunda anlamlı fark bulunurken (p<0,05) sham bantlama grubunda anlamlı fark bulunmadı (p>0,05), anterior-posterior salınımların ortalama hız (F-B hız) ve medial-lateral salınımların ortalama hız (M-L hız) skorlarında her iki grupta da anlamlı fark bulundu (p<0,05). Gözler kapalı statik denge testinde F-B salınım, M-L salınım, F-B hız, alan skorlarında her iki grupta da anlamlı fark bulunmadı (p>0,05), M-L hız skorunda kinezyo bantlama grubunda anlamlı fark bulunurken (p<0,05) sham bantlama grubunda anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Dinamik denge testinde F-B salınım, F-B hız, alan skorlarında her iki grupta da anlamlı fark bulundu (p<0,05), M-L salınım skorunda kinezyo bantlama grubunda anlamlı fark bulunmazken (p>0,05) sham bantlama grubunda anlamlı fark bulundu (p<0,05), M-L hız skorunda her iki grupta da anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). İkili gruplar karşılaştırıldığında gözler kapalı statik denge testinde M-L hız skorunda kinezyo bantlama grubu lehine anlamlı fark bulundu (p<0,05). Bu çalışmanın sonuçları, sağlıklı kadınlarda, ayak bileğine uygulanan kinezyo bantlamanın (gerimli/gerimsiz) vücut salınımlarını azaltarak dengeyi olumlu yönde etkilediğini gösterdi.
This study was conducted to investigate the acute effect of ankle kinesio taping on balance in healthy women. 102 healthy volunteer women were randomized as kinesio taping (50-75% tension) and sham taping (without tension) groups. Opened eyes/ closed eyes static balance and opened eyes dynamic balance were evaluated with TecnoBody Pro-Kin B PK-212 balance system. The balance tests were repeated after the taping. In opened eyes static balance test there was no significant difference in anterior-posterior (F-B) standard deviation score (p> 0,05) in both groups. There were significant differences in the medial-lateral (M-L) standart deviation and ellips area (total area due to body oscillations) scores in the kinesio taping group (p <0,05) but no significant differences in the sham group (p> 0,05). Average F-B speed and average M-L speed scores were significantly different in both groups (p <0,05). In closed eyes static balance test, there were no significant differences in F-B standard deviation, M-L standard deviation, average F-B speed and ellips area scores (p> 0,05) in both groups. There was a significant difference in the average M-L speed score in the kinesio taping group (p <0,05) but no significant difference in the sham group (p> 0,05). In dynamic balance test, there were significant difference in F-B standard deviation, average F-B speed and ellips area scores (p <0,05) in both groups. There was no significant difference in the M-L standard deviation score in the kinesio taping group (p> 0,05) but there was a significant difference in the sham group (p <0,05). There was no significant difference in average M-L speed score in both groups (p> 0,05). When the groups compared in closed eyes static balance test, there was a statistically significant difference in favor of the kinesio taping group in average M-L speed score (p <0,05). The results of this study show that, ankle kinesio taping method (with tension/without tension) affects balance positively by reducing body oscillations in healthy women.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2455
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşe Kübra ŞAHAN.doc4.15 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.