Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2465
Title: Düzenli depolama sahaları sızıntı suları kontrol ve bertaraf yöntemleri ve bir uygulama
Other Titles: Control and disposal of leachate in landfills methods and practices
Authors: Demirci, İbrahim Engin
Keywords: Düzenli Depolama
Sızıntı Suyu
Sızıntı Suyu Arıtımı
Landfills
Leachate
Leachatetreatment
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Katı atık depolama sahalarında; çöpün içinde bulunan nem ve sahaya dışarıdan giren sulardan kaynaklı olarak, yüksek oranda organik ve inorganik kirletici özelliğe sahip sızıntı suyu olarak adlandırılan sular oluşmaktadır. Depolama sahasında oluşan sızıntı sularının miktarını ve karakteristiğini belirlemek oldukça zor olmaktadır. Sızıntı suyu miktarı atığın bilesimi, işletim sekli, mevsimsel değişim, atığın nem tutma kapasitesi ve depolama sahasının özelliklerine bağlıdır. Sızıntı suyu karakteristiği ise atığın bilesimi, işlenmesi, depo sahasının yaşı ve fiziksel-kimyasal reaksiyonlara bağlıdır. Yaptığımız çalışmada; düzenli depolama sahalarının genel yapısı ve bu sahalarda meydana gelen olaylar anlatılmıştır. Sızıntı suyu miktarının tespiti ve buna etki eden faktörlere değinilmiştir. Sızıntı suyu karakterizasyonu ortaya konmaya çalışılırken, bunun üzerine etki eden parametreler incelenmiştir. Depo sahasının sızıntı suyunun karakteristiğinin yaşıyla değişimi vurgulanmaya çalışılmış, uygulanabilir sızıntı suyu bertaraf yöntemlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca 2003 yılında işletmeye alınmış olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık düzenli depolama sahasında uygulama yapılmıştır. Bu çalışmalarda oluşan sızıntı suyu miktarı, atık miktarı ve yağışın etkisi incelenmiştir. Sızıntı suyu miktarının kışaylarında arttığı gözlenmiştir. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık düzenli depolama sahasında oluşan sızıntı suyu için en uygun sızıntı suyu arıtma tesisinin tasarlanması yapılmıştır.
In solid waste landfill areas, leachate occurs as high organic and inorganic feature of pollutant due to moisture contained in the garbage and water which is entering from the outside. It is very difficult to determine the amount and characterize leachate water in landfill areas. The amount of leachate depends on the composition of the waste, operating sequence, seasonal variation, moisture retention capacity of the waste and landfill areas.The characteristics of the leachate depend on the composition of the waste, its processing, the age of the landfill area and the physical-chemical reactions. This work is presenting the general structure of the landfills and the events that occurred in these areas. It has been mentioned about determination of the amount of leachate and the factors affecting on it.What is more, the papers characterized the parameters which influence on leachate. Thispaperpresentseffectiveness leachate disposal methods which have been attempted to emphasize changes in the character of the landfill area with the age of the leachate. The application has been made in Denizli Metropolitan Municipality Solid Waste Landfill Facility and took place in 2003. The papers took into the investigation the amount of leachate, effect of precipitation and amount of waste.The observations shows that the amount of leachate increase during the winter months.Furthermore, the most suitable leachate treatment plant was designed foroccurring leachate in Denizli Metropolitan Municipality Solid Waste.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2465
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İbrahim Engin Demirci giriş.pdf198.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
İbrahim Engin Demirci onay.pdf268.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
İbrahim Engin Demirci Tez.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

128
checked on May 6, 2024

Download(s)

242
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.