Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2470
Title: Capparis Ovata’dan elde edilen MSCOV, alt ekstreleri ve saf bileşiklerin multipl skleroz üzerine etkileri-moleküler mekanizmalar
Other Titles: Effects of the mscov, sub-extracts and pure compounds obtained from capparis ovata on multiple sclerosis- molecular mechanisms
Authors: Özgün Acar, Özden
Advisors: Alaattin Şen
Keywords: Multipl Skleroz
MSCov
Capparis Ovata
Saf Bileşik
Multiple Sclerosis
Pure Compound
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Multipl skleroz (MS) hala etiyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber genetik ve çevresel faktörler tarafından tetiklenen, immün bozukluğunun neden olduğu, merkezi sinir sisteminin kronik, enflamatuvar ve demiyelinizan bir hastalığıdır. Günümüzde MS tedavisi için kullanılan mevcut ilaçların kullanımları ile karşılaşılan sıkıntı, tam tedavi etmeni olmamaları ve yan etkilerden dolayı MS için alternatif tedavi ajanlarının saptanması ve ilaç geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmada öncelikle Capparis ovata’dan elde edilen MSCov ekstresinin deneysel MS modeli olan Deneysel Alerjik Ensefalomiyelit (DAE) oluşturulan C57BL/6 farelerde, hem klinik skorlama hem de saptanan MS ilişkili 20 genin ifade düzeylerine olan etkileri analiz edildi. MSCov ile tedavi edilen DAE hayvanların hem klinik skorları ve hem de moleküler gen ifade düzeyleri, hastalığın kontrol hayvanlarına benzer şekilde geri döndüğünü teyit etti. Daha sonra saptanan bu etkinin ilişkili olduğu molekül ya da moleküllerin tanımlanması için MSCov ekstresinin fraksiyonlanması sürecinde saflaştırılan ve tanımlanan bileşiklerin SH-SY5Y nöroblastoma, CCRF-CEM lenfoblastoma ve fare primer oligodendrosit hücrelerinde moleküler gen ifade değişiklikleri analiz edildi. Capparis ovata bitkisinden ya da ana MSCov ekstresinden projede üç alt ekstre ve yedi saf bileşik (sekonder metabolit) saflaştırıldı ve karakterize edildi. Sonuçlar izole edilen ve saflaştırılan bileşikler arasından olean-12-en-28-ol, 3?- pentakosanoat (3?-hidroksi-olean-12-en-28-ol, 3-?-pentakosanoik ester) (OPC) ve stigmast-5,22-dien-3?-miristat (SDM) bileşiklerinin anti-nöroenflamatuvar ve miyelin oluşumunu uyarıcı etkiler göstermesi nedeniyle; MSCov ile gözlenen etkilerden sorumlu olabilecek, önemli terapötik ajan potansiyeli taşıdığını gösterdi. Diğer bileşiklerin MS için etkin olma özellikleri oluşturmadıkları saptandı.
Multiple sclerosis (MS), though its etiology is still unclear but is known to be triggered by genetic and environmental factors, is an autoimmune disorder with inflammation and demyelination of central nervous system. Today, due to the incomplete cure and side effects of current drugs used for the treatment of MS, studies for the development of new and alternative therapeutic agents for MS is in progress. In this study, first, the plant extract obtained from Capparis ovata (MSCov) was tested in the experimental animal model of MS, that is the Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE) on C57BL/6 mice, by studying both clinical scoring and the levels of the expression of 20 genes whose expression levels were shown to be associated with MS. EAE animals treated with the MSCov, the disease was ameliorated and returned almost back to normal status which was confirmed by both clinical scoring and molecular gene expression analysis. Then, in order to identify the molecule or molecules that are responsible for these observed outcomes, the effect of the purified compounds obtained during the fractionation of the MSCov extract on the gene expression at the molecular level in SH-SY5Y neuroblastoma, CCRF-CEM lymphoblastoma, and mouse primary oligodendrocyte cells were analyzed. Three sub-extracts and seven pure compounds (secondary metabolites) were purified either from MSCov or Capparis ovata plant parts and structurally elucidated. Results have shown that olean-12-en-28-ol, 3?-pentacosanoate (3?-hydroxy-oleane-12-en-28-ol, 3-?- pentacosanoic ester) (OPC) and stigmast-5,22-dien-3?-myristate (SDM) which are among the isolated and purified compounds analyzed exhibited anti- neuroinflammatory, immune suppressive and stimulate the regeneration of myelin. In conclusion, it is suggested that OPC and SDM were identified as being potentially important therapeutic agents for MS treatment. On the other hand, other compounds were found to be non-effective for MS treatment.
Description: Bu tez çalışması TÜBİTAK VE PAÜ-BAP tarafından 112S187 ve 2014FBE051 nolu projeler ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2470
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özden Özgün Acar.pdf6.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Özden Özgün Acar onay.pdf351.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on May 27, 2024

Download(s)

248
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.