Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2471
Title: Honaz Dağı Milli Parkı (Denizli) likenleri üzerine sistematik bir çalışma
Other Titles: A systematic study on lichens of Honaz Mountain National Park
Authors: Gediz, Çağrı
Advisors: Olcay Düşen
Keywords: Denizli
Honaz Dağı
Liken
Sistematik
Türkiye
Honaz Mountain
Lichen
Systematic
Turkey
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Honaz Dağı Milli Parkı’nda yayılış gösteren likenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma materyalini 2013-2014 tarihleri arasında 80 lokaliteden toplanan toplam 438 liken örneği oluşturmaktadır. Yapılan arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucunda toplam 21 familyaya ait50 cins, 75 tür, 2 alttür ve 4 varyete olmak üzere 81 takson tespit edilmiştir. Tezin bulgular kısmında tespit edilen taksonların teşhis anahtarları, deskripsiyonları, ekolojik özellikleri, araştırma alanındaki yayılışları, Türkiye ve dünya yayılışları verilmiştir. İlgili kaynakların taranması sonucunda, 10 taksonun Denizli ili için yeni kayıt durumunda olduğu tespit edilmiştir. Denizli ili için yeni kayıt durumunda olan taksonlar; Athallia cerinella (Nyl.) Arup, Blastenia ferruginea (Huds.) A.Massal., Flavoplaca microthallina (Wedd.) Arup, Frödén & Søchting, Lathagrium cristatum var. marginale (Huds.) Degel., Marfloraea albescens (Huds.) S. Y. Kondr.,Myriolecis persimilis (Th. Fr.). ?liwa, Zhao Xin & Lumbsch, Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold, Physcia magnussonii Frey, Rusavskia elegans (Link) S.Y. Kondr. & Kärnefelt ve Variospora thallincola (Wedd.) Arup, Frödén & Søchting.’dır. Araştırma alanında yer alan türlerin tallus yapısına göre dağılımları incelendiğinde, teşhisi yapılan 81 taksondan; 53’nün (%65) kabuksu, 17’sinin (%21) yapraksı, 8’nin (%10) pulsu ve 3’nün (%4) ise dalsı olduğu tespit edilmiştir. Araştırma alanındaki taksonların substrat tipine göre dağılımları incelendiğinde ise; 59 taksonun (%73) saksikol, 20 taksonun (%25) epifitik, 1 taksonun (%1) terrikol ve 1 taksonun (%1) likenikol olduğu belirlenmiştir.
In this study, it was aimed to determine the lichens distributed in Honaz Mountain National Park. The study material consists of 438 lichen samples gathered from 80 locations during between 25.11.2013-12.09.2014. As a result of field and laboratory studies, 50 genus, 75 species, 2 subspecies and 4 varieties belonging to 21 families were identified. The identified taxa’sidentification keys, descriptions, ecological features, study area, Turkey and the world distuributions were provided in the thesis’s indication section. After searching the related resources, it was determined that 10 new taxa for Denizli were identified. The new taxa for Denizli province are: Athallia cerinella (Nyl.) Arup, Blastenia ferruginea (Huds.) A.Massal., Flavoplaca microthallina (Wedd.) Arup, Frödén & Søchting, Lathagrium cristatum var. marginale (Huds.) Degel., Marfloraea albescens (Huds.) S. Y. Kondr.,, Myriolecis persimilis (Th. Fr.). ?liwa, Zhao Xin & Lumbsch, Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold, Physcia magnussonii Frey, Rusavskia elegans (Link) S.Y. Kondr. & Kärnefelt, Variospora thallincola (Wedd.) Arup, Frödén & Søchting. As a result of the distribution of species in the study area according to the tallus structure is examined from the 81 taxa;53 (65%) have squamous structure, 17 (21%) have lamellar structure, 8 (10%) have scaly structure and 3 (4%) have twiggy structure. When the distribution of taxa in this study area according to the substrate type is examined; 59 taxa (73%) were found to be saxicol, 20 taxa (25%) epiphytic, 1 taxa (1%) terricol and 1 taxon (1%) lichenicol.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından 2013FBE044 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2471
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çağrı Gediz.pdf303.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 27, 2024

Download(s)

8
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.