Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2472
Title: İnsansız hava araçlarında denge sistem kontrolünün bulanık mantıklı FPGA ve gömülü sistemler ile tasarımı ve uygulaması
Other Titles: Design and implementation of stabilization system on unmanned aerial vehicles with FUZZY controlled fpga and embedded systems
Authors: Ahmet Özek
Manisalı, Mustafa
Keywords: Bulanık Mantık Kontrolörü
Gört Rotorlu İnsansız Hava Aracı
myRIO
FPGA
Fuzzy Logic Controller
Quadrotor
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Sensör ve kontrol sistemlerinin gelişmesine paralel olarak son yıllarda insansız hava araçlarının kullanımı da hızla artmaktadır. Dört rotorlu insansız hava araçları (Quadrotor) yapıları gereği lineer olmayan davranışa sahip hava araçlarıdır. Yapılan çalışmada, dört motorlu insansız hava aracının bulanık mantık kullanılarak kontrol algoritması oluşturulmuş, bu algoritma National Instruments’in tek kartlı bilgisayarı olan myRIO alan programlamalı kapı dizileri (FPGA) ve gerçek zamanlı işlemcisi üzerinde Labview kullanılarak programlanmış ve test edilmiştir.
The use of the unmanned aerial vehicles are rapidly increasing in recent years due to improvements at sensor’s and control systems. Quadrotors are air vehicles with nonlinear behavior due to their construction. In this study, a control algorithm was developed using fuzzy logic and this algorithm was implemented on National Instruments’s single board computer myRIO field programmeble gate arrays (FPGA) and Real Time target processor using Labview for four motor quadrotor aerial vehicle.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2016FEBE004 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2472
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Manisalı.pdf4.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

14
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.