Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2474
Title: Hibrit kompozit malzemelerde tabakalı ve geliştirilmiş tabakalı kayma modeli ile mikro modelleme
Other Titles: Micro modelling of shear lag and modified shear lag models for hybrid composite metarials
Authors: Sarıİpek, Mustafa Alper
Advisors: Olcay Ersel Canyurt
Keywords: Mikro Modelleme
SLM
MSLM
Hibrit Malzeme
Tabakalı Kompozit
Micro Modelling
Shear Lag Model
Modified Shear Lag Model
Laminated Composites
Hybrid Composite
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Malzemeye olan ihtiyaç gelişen teknoloji ile birlikte artmakta ve mevcut malzemeler istenilen ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle son yüz yılda kompozit malzemelere yönelik araştırmalar hız kazanmıştır. Kompozit malzemelerin gerek üretimi gerekse teorik hesaplamaları diğer malzemelere oranla daha zordur. Bu sebeplerden dolayı mikro modelleme yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler kompozit malzemelerin yük ve sıcaklık değişimi altındaki mekanik davranışlarını hesaplamaya olanak sağlamıştır. Bu çalışmada mikro modelle yöntemlerinden; Tabakalı Kayma Modeli, TKM (Shear Lag Model, SLM) ve Geliştirilmiş Tabaka Kayma Modeli, GTKM (Modified Shear Lag Model, MSLM) kullanılarak tabakalı hibrit/nonhibrit kompozit malzemeler analiz edilmiştir. Bu analizler ile kompozit malzemeler içerisindeki her bir tabakada oluşan deplasmanlar, kuvvetler ve kayma gerilmeleri hesaplanmıştır.
The need for materials is increasing with development in technology and current materials are not sufficient to meet the desired needs. The investigations related to composites have accelerated for 100 years. In composite materials, both the production and the theoretical calculations are more difficult than the other materials. Micro modeling methods have been developed for these reasons. These methods allow us to understand the mechanical behavior of composite materials under load and temperature before production. In this study, laminated hybrid composite materials were analyzed by using Shear Lag Model (SLM) and Modifield Shear Lag Model (MSLM) which are micro modeling methods. Displacements, forces and shear stresses in each layer of composite materials were calculated with these analyzes.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2474
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MUSTAFA ALPER SARIİPEK.pdf3.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 6, 2024

Download(s)

36
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.