Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2487
Title: Ortaokullarda çalışan okul yöneticileri ile öğretmenler arasında yaşanan iletişim sorunlarına ilişkin yönetici algıları (Denizli ili Merkezefendi ilçe örneği)
Authors: Atik, Mehmet Ali
Keywords: Okul Yöneticisi
Öğretmen
Denizli
İletişim Sorunlar
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Denizli ili Merkezefendi ilçesinde ortaokullarda çalışan okul yöneticileriyle öğretmenler arasında yaşanan iletişim sorunlarına ilişkin yönetici algıları ve görüşleri incelenmiştir. Bu amaçla, söz konusu ortaokullarda çalışan okul yöneticileri ile öğretmenler arasında yaşanan iletişim sorunlarını yöneticilerin nasıl algıladıkları ve bunun farklı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Araştırmada “betimsel nitelikte tarama tekniği” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2015–2016 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Merkezefendi ilçesinde ortaokullarda çalışan okul yöneticilerinden oluşmaktadır. Söz konusu evrendeki 44 okul müdürü ve 83 müdür yardımcısına ulaşılarak ölçeği eksiksiz dolduran 37 okul müdürü ve 43 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 80 okul yöneticisinden veriler toplanmıştır. Araştırmanın verileri, Ersoy (2006) tarafından geliştirilen “Yönetici-Öğretmen Değerlendirme Anketi” aracılığıyla toplanmıştır. Anket sorularının analizinde istatistiksel yöntemlerden referans dağılımları, korelasyon, t-testleri kullanılmıştır. Araştırmada; katılımcıların çoğunluğunun erkek, 15 yıl üzerinde kıdeme sahip ve lisans mezunu olduğu görülmüştür. Denizli ili Merkezefendi ilçesinde ortaokullarda çalışan okul yöneticileri ile öğretmenler arasında yaşanan iletişim sorunlarına ilişkin yönetici algılarının “Yöneticiler, sözlü ve yazılı mesajları öğretmenlere zamanında ulaştırırlar.” önermesine “Her zaman” şeklinde en yüksek derecede katılım gösterirken, “Yönetici ve öğretmenler, iletişim sırasında kendilerini birbirlerinin yerine koyarak, anlamaya çalışırlar.” ve “Yönetici ve öğretmenler ders dışı sosyal içerikli toplantılarda bir araya gelirler.” önermelerine ise “Çoğu zaman” şeklinde en düşük düzeyde katılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Genel ortalamanın ise “Çoğu Zaman” düzeyinde olduğu görülmüştür. Buradan hareketle yöneticilerin öğretmenlerle yaşadıkları iletişim sorunlarına ilişkin algılarının “Çoğu zaman” düzeyinde olduğu iletişimle ilgili olumsuz olarak sorun ve sıkıntı yaşamadıkları ve olumlu düşündükleri yargısına ulaşılmıştır. Ayrıca okul yöneticilerinin öğretmenlerle yaşanan iletişim sorunlarına ilişkin algılarının cinsiyet, kıdem ve branş değişkenlerine göre farklılık göstermezken eğitim düzeyine değişkenine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2487
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Ali Atik.pdf385.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Mehmet Ali Atik onay.pdf327.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 27, 2024

Download(s)

142
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.