Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2492
Title: Sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri ( Denizli İli Merkezefendi ve Pamukkale İlçe örneği )
Authors: May, Nesli
Keywords: İş Doyumu
Sınıf Öğretmeni
Denizli
Merkezefendi
Pamukkale
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada Denizli İli Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri ve bunun farklı değişkenlere göre değişip değişmediği araştırıldı. Bunun için öğretmenlere demografik bilgileri içeren 4 soru ile birlikte, iş doyum düzeylerini tespit etmeye yarayan 20 sorudan oluşan anket çalışması uygulandı. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017–2018 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. “Oranlı küme örnekleme” yöntemiyle seçilen 78 öğretmene ulaşılarak veriler toplanmıştır. Ölçme aracı olarak ‘Minnesota İş Tatmini Ölçeği’ anketi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri 20 madde ile ölçülmüştür. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda Denizli Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin algılarına göre öğretmenlerin iş doyum düzeylerine ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin “Terfi imkanının olması yönünden” maddesine “Hoşnut Değilim “şeklinde görüş bildirdikleri görülürken; en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise “Başkaları için bir şeyler yapabildiğimi hissetmem yönünden” maddesine “Çok Hoşnudum” şeklinde katılım gösterdikleri görülmüştür. Genel olarak iş doyumunun “Hoşnudum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Denizli Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde çalışan sınıf öğretmenlerinin algılarına göre öğretmenlerin iş doyum düzeyi cinsiyet ve okuttuğu sınıf değişkenlerine göre farklılık göstermezken; yaş, kıdem ve çalıştığı okulun sosyo-ekonomik düzeyi değişkenlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2492
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesli May.docx218.05 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Nesli May Onay.pdf734.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on May 27, 2024

Download(s)

26
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.