Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2497
Title: Öğretmenlerin okul müdürlerinden bekledikleri liderlik davranışları
Authors: Akşit, Çağlar
Keywords: Liderlik
Öğretmen Görüşü
Etkili Okul Yönetimi
Abstract: Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin okul müdürlerinden bekledikleri liderlik davranışlarının belirlenmesidir. Çalışmada bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler temalara indirgenerek incelenmiştir. Araştırma bulguları, gelecekte okulların yönetiminde temel faktör olan müdürlerin yüksek donanıma sahip olması gerektiğini göstermiştir. MEB’in ilgili birimleri iyi bir planlama yaparak okul müdürlerinin yetiştirilmesinde standartların belirlenerek uygulamaya konulması gerektiği önerisinde bulunulmuştur. Nitelikli müdürlerin yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler ile MEB’in işbirliği yaparak okul müdürleri liderlik alanlarına ilişkin liderlik standartlarını belirlenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak okul müdürlerinin yetiştirilmesine yönelik Türkiye’nin kendi özellik ve koşullarına odaklı özgün bir okul müdürü yetiştirme modeli tasarlanması gerektiği söylenebilir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2497
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çağlar Akşit.docx210.14 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Çağlar Akşit onay.pdf289.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 27, 2024

Download(s)

38
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.