Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2498
Title: İlkokul öğretmenlerinin okula ve yönetime güven duygularını etkileyen yönetici davranışları
Other Titles: Manager behavior affecting the sense of trust towards school and administration of primary school teachers
Authors: Ekinci, Hasan
Advisors: Tanrıöğen, Abdurrahman
Keywords: İlkokul
Öğretmen
Okul Müdürü
Güven
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin okula ve yönetime güven duygularını etkileyen yönetici davranışlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Yapılan bu araştırmaya Denizli İli Merkezefendi İlçesinde görev yapan 10 ilkokul öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Daboval ve arkadaşlarınca geliştirilen, Kamer (2011) tarafından Türkçeye çevrilen ve Yılmaz (2015) tarafından okullara uyarlanan “Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Yöneticiye Güven Boyutuna ait kısmındaki, ölçülen konu ile ilgili hazırlanan sorular, gerekli inceleme ve düzeltmelerden sonra araştırmacı tarafından geliştirilerek, açık uçlu sorulardan oluşan, yarı yapılandırılmış bir görüşme formu haline getirilmiş ve araştırmada bu form kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise “betimsel analiz” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin okula ve yönetime güven duygularını etkileyen yönetici davranışlarının bulgularına ulaşılmıştır. İlkokul öğretmenleri; önerileri ve sorunlarının kurum müdürünce dinlemesi, almış oldukları sorumluluklarda kendilerine güvenmesi ve kendilerinden bilgi saklamaması ve kendilerinin kurum müdürüne rahat ulaşılabildiği takdirde yöneticilere karşı yüksek düzeyde güven duydukları, öğretmenin işyerine katkısı ile ilgili olarak kurum müdürünün destek olması konusunda orta düzeyde güven duygusuna sahip oldukları, okul müdürünün öğretmenlere karşı adil, objektif, açık, dürüst ve samimi davranmadıkları ve bu duruma karşı düşük düzeyde güven duydukları belirlenmiştir.
The purpose of this research is to determine the opinions of teachers who work in primary schools on managerial behaviors that affect their sense of trust to the school and to the manegement.Ten primary school teachers working in district of Merkezefendi in participated in this research. “Organizational Trust Scale for Schools”, developed by Daboval and et al. translated into Turkish language by Kamer and adapted to schools by Yılmaz, was used as data gathering tool. The questions related with the “Trust to the Manager” dimention under Organizational Trust Scale for Schools were developed as a a semi-structured interview form by the researcher after the necessary examinations and corrections and and this form was used in the research. In the analysis of the data, "descriptive analysis" method was used. Findings of managerial behaviors affecting teachers' trust to to the school and management have been reached in the research. The research concluded that Primary school teachers have a high degree of trust to the managers if the managers are transparent and take their proposals into account, trust their stuff about their responsibilities and can easily be reached by the institutional staff and that they have a moderate sense of trust in the support of the institutional staff in relation to the teacher's contribution to the workplace and low degree of trust when they are not treated fairly, objectively, openly, honestly and sincerely by the school manager.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2498
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hasan Ekinci.docx231.1 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hasan Ekinci Onay.pdf
  Restricted Access
321.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open    Request a copy
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 6, 2024

Download(s)

26
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.