Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2499
Title: 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin okul kültürüne etkisinin Acıpayam özelinde incelenmesi
Authors: Tanrıöğen, Zeynep Meral
Acatürk, Adem
Keywords: Okul Kültürü
Örgüt Kültürü
Okul Müdürü
Darbe
15 Temmuz
Issue Date: 2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştiği birim olan okulda, öğeler arasındaki gerçekleşecek olan uyum eğitim-öğretim kalitesini de etkileyecektir. Burada okul örgütünün başında bulunan okul müdürüne büyük görev düşmektedir. Okul müdürlerinin sahip oldukları liderlik özelliklerinin yanı sıra, birlikte çalıştıkları öğretmenlerin eğitimde devamlılığını sağlamak ve okul ortamını toplumsal olaylar karşısında da çalışılabilir bir hale getirmek için sergiledikleri tutum ve davranışlar oldukça önemlidir. Darbeler ve darbe girişimleri ise Türk insanının tarih boyunca sık sık karşılaştığı siyasi ve askeri olaylardandır. 15 Temmuz darbe girişimi çok yakın bir geçmişe sahip olmasına rağmen getirdiği sonuçlar açısından çok büyük infiallere neden olmuştur. Siyasi tarihimizde neredeyse her on yılda bir gerçekleşen, kimi zaman muhtıra, kimi zaman darbe, kimi zaman da post-modern darbe olarak nitelendirilen, demokrasimizi sekteye uğratan girişimler ülkemize çok zararlar vermiştir. Kuşkusuz 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin eğitime de etkileri olmuştur. Bu araştırmanın amacı; “15 Temmuz darbe girişimi sürecinin Acıpayam ilçesi özelinde okul kültürüne etkisinin boyutlarını” saptamaya yöneliktir. Bu kapsamda 10 okul müdürü ile görüşme yapılmış ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin, okul kültürünün temel değerlerini ve güçlü öğelerini derinden sarstığı, bürokratik yapı ve işleyişe ise olumlu katkılarının olduğu sonucuna varılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2499
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adem Acartürk.docx239.94 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Adem Acartürk onay.pdf
  Restricted Access
323.21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.