Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2501
Title: İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerinde karşılaştıkları sorunlar
Other Titles: Prımary school teachers and manager guıdance servıces problems faced in
Authors: Güngör, Mahir
Keywords: Rehberlik
Öğretmen
Yönetici
Sınıf Danışmanı
İnsan
Guidance
Teacher
Administrator
Class Counsel
Human
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüzde insana verilen değerin artması ile birlikte eğitim de temelinde insan olan bir yaklaşıma gidilmektedir. Eğitim planlaması yapılırken öğrenci merkezli bir uygulama yapılmakta aktif olarak eğitim öğretime katılan bir birey ön planda tutulmaktadır. Bunun sonucunda sınıf ortamında öğrencilerin birbirleri ile etkileşimi çok daha fazla olmaktadır. Bu etkileşim sonucunda bireyler kendilerini daha fazla tanıtabilmekte sonuç olarak sınıf ortamında bireyi tanımaya yönelik çalışmalar ağırlık kazanmaktadır. Bu aşamada öğretmenler bireyin sorunları ve onu tanıma konusunda ne gibi problemlerle karşılaşmaktadır. Öğretmenlerin karşılaştığı bu sorunlar okul iklimini nasıl etkilemekte ve bu iklimi iyi hale getirmek için uğraşan yöneticiler nasıl sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu tür sorulara cevap arayan bu araştırmada Denizli ili Buldan İlçesi çalışma alanı olarak tespit edilmiştir.Çalışma yapılırken 118 kişilik bir çalışma grubuna ilgili anket uygulanmıştır. Uygulanan anket sonucunda alınan verilerden öğretmen ve yöneticilerden yarısından fazlası kendilerini rehberlik uygulamaları bakımından yeterli görmektedir.Fakat Öğretmen ve yöneticilerin rehberlik hizmetlerinin veriminin artması için bir uzman desteği istediği araştırmadan çıkan bir sonuçtur.
Nowadays, with the increase of the value given to human, in education an approach based on people is followed. When educational is planned, a student-centered practice is performed and an individual actively participating in education and training is kept in the forefront. As a result, in the classroom, students' interact with each other becomes much more. As a result of this interaction, individuals introduce themselves more, consequently in the classroom, studies for individual recognition come into prominence. At this stage, what kind of problems do the teachers encounter about individual problems and getting to know him/her? How do these problems teachers encounter influence the school climate and what kind of problems do the directors struggling encounter to make this climate good? In this research which seeks answers to these kinds of questions, the town Buldan of the province Denizli has been identified as the study field. While being worked out, related survey was implemented to a workgroup consisting of 118 individuals. From the data received as a result of the survey applied, over half of the teachers and the directors find themselves sufficient with regard to guidance applications. But, the fact that the teachers and the directors want an expert support to increase the efficiency of guidance services is a result of the research.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2501
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mahir Güngör.docx9.78 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on May 6, 2024

Download(s)

98
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.