Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2503
Title: Taşımalı eğitimde 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ulaşım ve beslenme ile ilgili görüşleri ( Denizli İli Çal İlçesi örneği )
Authors: Ekici, Süleyman
Keywords: Taşımalı Eğitim
Beslenme Alışkanlığı
Beslenme Bozuklukları
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Taşımalı eğitim kırsal kesimde yaşayan öğrenciler için okula ulaşım, yemek konusunda fırsat eşitliği sağlama konusunda öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir. Tarama modeli ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın örneklemi Denizli İlinin Çal ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu, İsabey Atatürk Ortaokulu, Sazak Ortaokulu 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri (n=124) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Ahmet Nabi Taşbaşı’nın hazırladığı tez çalışmasının demografik bilgi edinmeyi amaçlayan 10 sorusu ve taşımalı eğitimin öğrenci bakış açısını ve beslenme alışkanlıklarını inceleyen 27 sorunun gruplandırılarak 5li likert yöntemi ile 10 soruya düşürülmüştür Ölçeğin bütünlüğüne yönelik güvenilirlik değeri (?) 0,824 bulunmuştur. Araştırmanın taşımalı eğitimdeki sorunları ve beslenme ile ilgili temel alışkanlıkları inceleyen 10 sorusunun güvenilirlik değeri (?) 0,711’dir. Araştırmanın alt problemlerinin incelenmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ile t-testi ve Anova testlerinden yararlanılmıştır. Evin okula uzaklığının öğrencilerin beslenme ile ilgili görüşlerine etki ettiği görülmüştür. Evi okula yakın olanların beslenme ile ilgili olumlu görüşler taşıdığı söylenebilir. Genel olarak yaş artıkça ulaşım ile ilgili olumlu görüşlerin arttığı söylenebilir. Aile gelir durumunun katılımcıların ulaşım ile ilgili görüşleri üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür. Gelir durumu artıkça katılımcıların ulaşım ile ilgili olumsuz görüşlerinin de artığı, yani gelir durumu iyi kişilerin talepleri de artacağı için memnuniyetsizliklerin de artığı düşünülebilir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2503
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Süleyman Ekici.pdf686.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Süleyman Ekici onay.jpg749.26 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

138
checked on May 27, 2024

Download(s)

98
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.