Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2505
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBaklacı, Esra-
dc.contributor.editorSelçuk Şimşek-
dc.date2018-01-30en_US
dc.date.accessioned2018-03-05T07:16:31Z
dc.date.available2018-03-05T07:16:31Z
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/2505-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin matematik dersine karşı kaygı ve umutsuzluk düzeylerini incelemektir. Bu amaçla ortaokul öğrencilerinin matematik dersine olan tutumlarının bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğine, öğrencilerin cinsiyetleri ile kaygı düzeyi ve boyutu arasındaki ilişkilere, sınıf seviyesinin matematik kaygısını etkileyip etkilemediğine bakılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bartın il merkezindeki ortaokullarda öğrenim gören tabakalı küme örneklemi yoluyla seçilen 204 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Beck ve diğerleri (1971) tarafından geliştirilen umutsuzluk ölçeği ve Matematik Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde bağımsız t-testi ve tek yönlü ANOVA testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, ortaokullarda okuyan öğrencilerin matematik kaygı düzeylerinin 5. ve 6. Sınıfta daha düşük, 7. ve 8. Sınıfta daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra matematik kaygısının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrtaokul Öğrencien_US
dc.subjectMatematik Dersien_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.titleOrtaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygı ve umutsuzlık düzeylerien_US
dc.typeReporten_US
dc.authorid26589-
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.ownerPamukkale University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeReport-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esra Baklacı.docx68.21 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Esra Baklacı onay.pdf287.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 27, 2024

Download(s)

176
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.