Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2510
Title: Öğretmenlerin çalıştıkları okullardaki örgüt iklimine yönelik algıları Denizli Baklan Ilçesi örneği
Authors: Gündüz, Güngör
Zeynep Meral Tanrıöğen
Keywords: Örgüt İklimi
Öğretmenler
Denizli
Baklan
Issue Date: 2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Örgüt iklimi, davranış motivasyon ve birçok örgütsel çıktıyı etkilediği düşünülen, bir örgütü diğer örgütlerden ayıran, örgüte ilişkin ölçülebilen özelliklerin toplamı olarak değerlendirildiğinde günümüz insan odaklı işletmecilik paradigması ile önemi bir kez daha fark edilmektedir. Gerek örgüt içinde bulunan bireyler gerekse örgüte yeni katılan üyeler açısından algılanan bu özellikler bütünü, bireyin o örgütü içsel olarak değerlendirmesini, kendisi ile özdeşleştirmesini, gerek birey açısından gerekse örgüt açısından birçok çıktıyı etkileyecektir. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin çalıştıkları okullardaki örgüt iklimine yönelik algılarını tespit etmektir. Bu amaçla Denizli Baklan ilçesinde çalışan 89 öğretmen üzerine anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin örgüt iklimi algıları 3 farklı boyutu (Pozitif Perspektif Negatif Davranış Samimiyet) ile incelenmiştir. Ampirik analizlerde bağımsız iki grup T-testi ve One-way Anova varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde öğretmenlerin cinsiyetine, yaşına, kurumda çalışma yılına göre örgüt iklimi değişmemektedir. Buna karşın evlilerin bekarlara göre “Negatif Davranış” boyutu ortalamaları daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2510
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Güngör GÜNDÜZ.pdf678.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Güngör Gündüz Onay.JPG1.61 MBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

38
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.