Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2530
Title: Hacı Bektâşi Velî’nin "Makâlât" adlı eserinin sözdizimsel açıdan incelenmesi
Other Titles: The syntactic analysis of Hacı Bektâşi Velî’s "Makâlât"
Authors: Polat, Kıvılcım
Advisors: Turgut Tok
Keywords: Derin Yapı
Makalat
Sözdizim
Hacı Bektaş-ı Veli
Deep Structure
Syntax
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İncelememizde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Aralık 2015’te 6. Baskısı yapılan “Makâlât” adlı kitabı esas aldık. Kitapta orijinal metin 24 bölümden oluşmaktadır. 1058 cümle yer almaktadır. Her bölüm kendi içersinde a ve b olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tezimizin giriş bölümünde çalışmamızda izlediğimiz yol ve yöntem, dayandırdığımız temeller ve Makâlât hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde orijinal metin bölümlere göre numaralandırılarak verilmiştir. İkinci bölümde 1058 cümle dilbilimden yola çıkılarak yapısal bakımdan tahlil ve tasnif edilmiştir. Üçüncü bölümde cümleleri oluşturan 5157 ögenin derin yapıları incelenmiştir. Ögeleri oluşturan unsurlar belirlenip tasnif edilmiştir. Dördüncü bölümde 5 ana gruba ayrılan cümlelerin kullanım sayısı ve oranları ile 4 öge çeşidini oluşturan 5157 unsurun kullanım sayısı ve oranları, grafik ve tablolarla verilmiştir.
The research is based on the book called “Makâlât” the 6th edition of which was printed by the Turkish Religious Foundation in December 2015. The original text in the book is consiststed of 24 chapters. There are 1058 sentences. Each section is divided into a and b in itself. In the introduction part of our thesis, information about Makâlât is given after the information given about the way and the method followed in the study, and the essentials the study is based on. In the first section, the original text is given numbered according to the chapters. In the second part, 1058 sentences are analyzed and classified from the structural point of view based on linguistics. In the third part, the deep structures of the 5157 components forming the sentences are examined. The elements forming the components are identified and classified. In the fourth part, the usage number and rates of the sentences divided into 5 main groups, and the usage number and ratio of 5157 elements constituting the 4 component types are given through tables and charts.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2530
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kıvılcım POLAT.pdf1.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Kıvılcım POLAT onay.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 6, 2024

Download(s)

248
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.