Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2555
Title: Postmodern feminism in Bridget Jones trilogy by Helen Fielding
Other Titles: Helen Fıeldıng’in Bridget Jones üçlemesinde postmodern feminizm
Authors: Günalan, Ali
Advisors: Mehmet Ali Çelikel
Keywords: Postfeminism
Helen Fielding
Bridget Jones
Body
Heterosexism
Postfeminizm
Beden
Heteroseksizm
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: The purpose of this thesis is to analyse the elements of postmodern feminism in Bridget Jones Trilogy, that includes: Bridget Jones’s Diary, Bridget Jones: Edge of Reason and Bridget Jones: Mad about the Boy. After the first book of the series was published in 1996, it became a bestseller and a cultural phenomenon. Bridget Jones Trilogy handles the daily lives and struggles of contemporary western women, in the particular case of British femininity, so it has a significant place in women’s literature. Although it has been criticised by some critics as a mass-market or trashy fiction, Fielding uses irony and parody to subvert postfeminist culture, heterosexism and new kinds of sexism. In the first chapter, the historical evolution and the background of Anglo-Saxon feminism, as a thought and activism, are summarised and the therotical tenets of postmodern feminism are clarified. Also, the emergence of chick lit as a new genre is explained and information on the genre’s form and content is given. Lastly, introductory information is given about Bridget Jones Trilogy and the plot line of the three novels are summarised. In the second chapter, the effect of social constructs on female body in postfeminist era is explained, and how Fielding uses irony to subvert these constructs is discussed. And in the third chapter, the constraints and pressures on single women and the deconstruction of social institutions such as: marriage and love, are studied.
Bu tezin amacı Helen Fielding’in, Bridget Jones’un Günlüğü, Bridget Jones: Mantığın Sınırı ve Bridget Jones: Deliriyorum Bu Çocuğa, adlı kitaplarından oluşan Bridget Jones üçlemesindeki postmodern feminist öğelerin incelenmesidir. Serinin ilk kitabının çıkmasından sonra en çok satan kitaplar arasına giren ve kültürel bir olgu haline gelen Bridget Jones serisi, İngiltere özelinde çağdaş batılı kadınların günlük hayatlarını ve mücadelelerini ayrıntılı bir şekilde anlatmasından dolayı kadın edebiyatı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bazı eleştirmenler tarafından yığın edebiyatı ya da ucuz edebiyat olarak nitelendirilse de, Fielding Bridget Jones üçlemesinde ironi ve parodi tekniklerini kullanarak postfeminist kültürü, heteroseksizmi ve yeni-cinsiyetçi düzeni yapısöküme uğratmıştır. Birinci bölümde, Anglo-Sakson feminizminin bir hareket ve düşünce olarak tarihsel evrimi ve artalanı özetlenmiştir ve postmodern feminizmin teorik yapısı açıklanmıştır. Ayrıca, Piliç Edebiyatı’nın ortaya çıkışı ve yeni bir tür olarak sahip olduğu yapısal ve içeriksel özellikler belirtilmiştir. Son olarak, Bridget Jones üçlemesi hakkında giriş mahiyetinde bilgi verilmiş ve üçlemedeki kitapların olay örgüsü özetlenmiştir. İkinci bölümde, kadın bedeni üzerindeki toplumsal yapıların postfeminist dönemde kadınları nasıl etkilediği ve bu yapıların ironi yoluyla nasıl altüst edildiği üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, toplum tarafından bekâr ya da yalnız kadınlara karşı yapılan evlilik yapma baskıları ve evlilik ve aşk gibi toplumsal kurumların nasıl yapısöküme uğratıldığına odaklanılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2555
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali Günalan.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

146
checked on May 27, 2024

Download(s)

370
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.