Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2557
Title: Aile işletmeleri, aile işletmelerinde karşılaşılan yönetim ve organizasyon sorunları: Denizli örneği
Other Titles: Family business administrations, management and organization problems experienced in family business administrations: the example of Denizli
Authors: Köylü Gölcü, Fatıma
Advisors: Mohan Bursalı, Yeliz
Keywords: Aile İşletmeleri
Yönetim ve Organizasyon
Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Sorunlar
Family Business Administrations
Management and Organization
Family Business Administrations
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Yapılan araştırmalara göre, dünyadaki işletmelerin sayısının yüzde seksenini aile işletmelerinin oluşturduğu varsayılmaktadır. Ülkeler arasındaki aile yapısının sosyo-kültürel, ekonomik farklılıkları göz önüne alınarak dünya ekonomisine büyük oranda katkısı olan aile işletmelerinin uzun ömürlü olmaları için, uyum içerisinde yönetilmesi ve işletmenin verimli olması gerekmektedir. Birinci bölümde aile işletmesi kavramı, aile işletmelerinin kuruluş sebepleri, özellikleri, ülkemiz ve dünya ekonomilerindeki yeri, kuruluş ve gelişim evreleri, aile işletmelerinin üstünlük ve zayıflıkları, genel olarak yönetim ve organizasyon kavramları üzerinde durulmuş, aile işletmelerinin karşılaştıkları yönetim ve organizasyon sorunları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, Denizli ilindeki aile işletmelerinde karşılaşılan yönetim ve organizasyon sorunlarını belirlemeye yönelik olarak yapılan çalışmanın amacı ve hipotezleri, kapsamı, araç ve yöntemi anlatılmıştır. Son olarak, yapılan çalışma sonucu değerlendirilmiş ve birtakım öneriler getirilmiştir.
According to the survey, it is assumed that eighty percent of the businesses around the world are family businesses. Taking into account the socio-cultural, economic differences of family structure among countries, family businesses must be managed in good agreement and the business must be efficient in order of family businesses, which contribute to the world economy substantially, to last long. First chapter; the concept of family business administrations, the reason why founding family business administrations, their features, their places in our country and world’s other contries’s economies, foundation and progression phases of family business administrations, advantages and disadvantages of family business administrations are explained. The second chapter of the study is generally based on management and organization concepts, the encountered management and organization problems. In the second part; hypothesis, content, means, methods of the study which aimed at determining management and organization problems faced in family business administrations in Denizli City are explained. Finally, the result of the study that was made was commentated and some advices are brought.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2557
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FATIMA KÖYLÜ GÖLCÜ.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
FATIMA KÖYLÜ GÖLCÜ onay.jpg
  Restricted Access
3.03 MBJPEGThumbnail
View/Open    Request a copy
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

156
checked on May 6, 2024

Download(s)

84
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.