Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2562
Title: Vergi usul kanunu ve Türkiye muhasebe standartları açısından maddi duran varlıklar
Other Titles: Tax procedure law and Turkey accounting standarts accounting to finansal fixed assest
Authors: Tur, Barış
Keywords: Amortisman
Muhasebe Standartları
Değerleme
Depreciation
Accounting Standards
Valuation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: 01.Ocak.2014 tarihinden itibaren belli kurum ve kuruluşlar için muhasebe standartlarını uygulama zorunluluğu getirilmiştir. Ülkemizde halen mali tabloların oluşturulmasında vergi mevzuatı etkilidir. Bu etki firmaların muhasebe işlemlerinde vergi mevzuatına göre düzenlemeye zorlamaktadır. Muhasebe standartlarının esas amacı, firmaların mali verilerinin gerçeğe en yakın şekilde hazırlanmasına yön vermektir. 01.Ocak.2014 tarihinden itibaren belli bir kurum ve kuruluşlara muhasebe standartları uygulaması zorunlu hale gelse de yavaş yavaş dünya ülkeleri ile aramızda raporlama entegrasyonu oluşmaktadır. Muhasebe Standartlarının tam anlamıyla yürürlüğe girmesiyle, vergi usul kanunu esasları sadece vergi hesabında dikkate alınacaktır. Çalışmamızda vergi mevzuatı ve muhasebe standartlarına istinaden maddi duran varlıkların farklılıklarından bahsedilmiştir.
Since January 1, 2014, it has been obliged to implement accounting standards for some institutions and organizations. Tax legislation is still effective in the formation of financial statements in our country. This effect forces firms to regulate taxation in the accounting process. The main aim of accounting standards is to direct firms to prepare financial statements in the closest way to the truth. Since January 1, 2014, the application of accounting standards to some institutions and institutions have became mandatory, but there is a gradual integration of reporting with the World countries. With the accounting standards in full effect, the principles of the tax procedure law will only be taken into account in the tax calculation. I have mentioned about differencies between tax legislation and financial fixed assets which is according to accounting standarts, in this Project.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2562
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barış Tur.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 6, 2024

Download(s)

106
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.