Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2563
Title: Tibbi müdahale hatalarından doğan zararların giderilmesi
Other Titles: Removal of natural damages from medical interference causes
Authors: Tıkıroğlu, Akın
Senem Ermumcu
Keywords: Tıbbi Müdahale
Hukuksal Koruma
Zarar Giderimi
Maddi Tazminat
Manevi Tazminat
Medical Intervention
Legal Protection
Loss Damage
Pecuniary Compensation
Non-Pecuniary Compensation
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tıbbi müdahaleler sonucunda doğan zararların giderilmesi günümüzde büyük bir önem arz etmektedir. Zararların giderilmesi boyutu hasta haklarının yeterince savunulabilmesi ve hekimlerin meslek kurallarını uygulamalarını teşvik edici özellikleri açısından oldukça önemlidir. Ayrıca insanların en temel hakkı olan ve anayasa ile güvence altına alınan; yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının bir uzantısı olarak da tıbbi müdahaleler karşısında oluşabilecek zararların giderimi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada genel hatları ile Tazminat Hukuku ve Hekimin Tazminat Sorumluluğu üzerinde durulmuş, hasta ve hekim arasındaki ilişkinin hukuksal niteliği incelenmeye çalışılmıştır.
It is of great importance nowadays to eliminate the damages arising as a result of medical interventions. The elimination of harm is very important in terms of the ability of patient rights to be adequately defended and to encourage physicians to practice their professional rules. In addition, the right to life, which is guaranteed by the constitution of the people, is the most fundamental right, and as a security and extension of the right to protect and develop the material and spiritual existence, the restoration of the damages that may occur in the face of medical interventions is of great importance. In this study, the general lines of Physician Compensation Compensation and Liability Law, focuses on the legal nature of the relationship between patient and physician have been studied.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2563
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akın Tıkıroğlu.pdf358.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Akın Tıkıroğlu onay.pdf286.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

286
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.