Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2568
Title: Tekstil sektöründe markalaşma ve Denizli örneği
Other Titles: Branding ın textile sector and ınstance of Denizli
Authors: İbrahim Aksel
Şen, Özlem
Keywords: Marka
Markalaşma
Marka Kimliği
Markalaşma Stratejileri
Brand
Branding
Brand Identity
Branding Strategies
Issue Date: Jan-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada gerekli alt yapı ve donanıma sahip firmalarımızın markalaşma sürecine katılarak küresel pazarlarda adını duyurması amaçlanmıştır. Globalleşen dünyada firmaların pazarda kendine yer edinebilmesi ve hayatta kalması markalaşma ile mümkündür. Rekabet koşullarının çok sert olduğu piyasalarda doğru marka stratejileri ile markalaşma süreci en iyi şekilde yönetilmeli ve güçlü markalar elde edilmelidir. Güçlü marka ile ürünün farklılaşması, rakiplerinin arasından kolayca sıyrılarak değerinin arttırılması ve gelecek dönemlere aktarılması sağlanmalıdır. Çalışmanın birinci bölümünde; marka kavramı incelenerek markanın çeşitleri, özellikleri,faydaları gibi teorik bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde markalaşma sürecine,marka stratejilerine yer verilmiş ve Turquality hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise Denizli’de tekstil sektöründe markalaşma yolunda ilerleyen bir firmanın marka yönetici ile birebir görüşme sağlanmıştır.
In this Project it is aimed to make our companies, which have all the necessary infrastructure and equipment, acquire a valuable reputation in global markets by participating in branding process. In a globalized world, the only possible route to gain a place and surviving in markets would be branding. In the same vein, in the markets with difficault and intricate conditions of competition, the branding process must be managed in the best possible ways with accurate strategies in order to obtain a strong one. With a strong brand, it will be ensured to differentiate the product, to distinguish it from other competitors, to increase the value of the product and to transfer it to the next generations. In the firsr part of the Project, some theorical information such as varieties, properties and brand’s advantages has been provided by examining the concept of brand. And in the second part, the process of branding and brand strategies have been included and it is informed on turquality. In the third part, an individual interview has been done with a brand manager of a company and it is part of the process and is being operated in textile industry in Denizli.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2568
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Şen.pdf604.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Özlem Şen onay.pdf287.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

116
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.