Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2570
Title: Eski Yakındoğu’da ölçü birimleri
Other Titles: Units of measure in the ancient near east
Authors: Ören, Hacı
Advisors: Yusuf Kılıç
Keywords: Mezopotamya
Anadolu
Ağırlık
Ölçü
Üretim
Asia Minor
Weight
Measure
Production
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Paleolitik Dönem’de ağaç, kemik parçaları ile mağara, kaya duvarlarına çentik ve çizik atarak sayılama yöntemi oluşturan insanoğlu, Neolitik Dönem’de ise toprak mülkiyet hakkını kazandıktan sonra ağırlık-ölçü birim uygulamasını kullanmaya başlamıştır. Ağırlık-ölçü biriminin gelişmesinde ve uygulanmasında üretimin geniş yer tutması, üretim fazlası ürünlerin belirli bir bedel karşılığında değerlendirilmesi, hububat değerindeki ürünlerin sayı ve ağırlıklarının tespiti gibi gelişmeler oldukça etkili olmuştur. Bu aşamada çok sayıda değerli taş veya madeni külçe, kayıt ve belgeleme yapmak için belirli ağırlık ölçüsü haline getirilmiş ve önemli ölçüde kullanılmıştır. Bu kullanım Mezopotamya (Sümer, Akad, Babil, Asur), Mısır (El-Amarna) ve Anadolu’da (Hitit) farklılıklar göstermesine rağmen paralel etkileşimsel şekilde devam etmiştir. Ek olarak üç merkez arasındaki yol ağı sistemi ve mesafe durumu, ticarette taşınma ve bulundurma zorunluluğu ilkesinin en büyük sorununu oluşturmaktaydı. Bu sorunu aşmak için de gümüş, altın ve diğer değerli madenler hem ödeme aracı hem de ticareti kolaylaştıran ağırlık ölçüsü olarak tercih edilmiştir. Böylelikle ağırlık-ölçü kavramı, insanoğlunun yaşamsal aktivitelerini gerçekleştirmesi ve günlük ihtiyaçların kolaylıkla giderilebilmesi üzerine kullanılmış ve geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir.
In the Paleolithic period, mankind who made the method of counting by throwing notches and scratches on wood, bone fragments and cave walls, began to use the weight-measuring unit application after earning the right of land ownership in the Neolithic Period. The development of the weight-measuring unit has been quite effective in the development and implementation of the production, such as the large production space, the evaluation of the products for production at a certain cost, the determination of the number and weight of the products in cereal value. At this stage, precious stone or metal ingots have been made a significant measure for recording and documentation and have been used to a considerable extent. This usage continued in parallel interactivity, although it did not show differences in Mesopotamia (Sumerian, Akkadian, Babylonian, Assyrian), Egypt (El-Amarna) and Anatolia (Hittite). In addition, the road network system and the distance condition between the three centers constituted the biggest problem of the principle of the necessity of transportation and possession. In order to overcome this problem, silver, gold and other precious metals have been preferred both as means of payment and as measures of weight to facilitate trade. Thus, the concept of weighted measure has been used to make life activities of mankind easier and to eliminate daily necessities easily, and has been developed to day-to-day.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2570
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hacı Ören.pdf3.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

114
checked on May 27, 2024

Download(s)

4,272
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.