Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2571
Title: Vergi incelemelerinde randıman analizi
Other Titles: Efficiency analysis of tax investigations
Authors: Yolcu, Mehmet
Advisors: Öz, Ersan
Keywords: Vergi İncelemesi
Randıman
Randıman Analizi
Tax Review
Yield
Yield Analysis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Vergi incelemelerinde randıman analizi incelenmiştir. Türkiye’de vergilerin büyük çoğunluğu beyan esasına göre toplanmaktadır. Yani mükellefler vergi matrahlarını ve ödenecek vergilerini kendileri beyan etmektedirler. Vergi idaresi de bu beyanların doğruluğunu kontrol etmek amacıyla, vergi incelemeleri yapmaktadır. Yapılan vergi incelemelerinde çok değişik yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de randıman analizidir. Randıman analizinde, işletmelerin belirli bir dönem içerisinde üretmeleri gereken mamul ve hizmet miktarı birçok değişken dikkate alınarak hesaplanmakta ve mükellefin beyanının doğruluğu kontrol edilmektedir. Ancak işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin çeşitliliği, malların kalite ve üretim yöntemlerinin farklılığı, işletmelerin özel durumları bu konuda belirli standartlar oluşturulmasını engellemektedir. Bu nedenle yapılan randıman incelemeleri mükellef ile idare arasında uyuşmazlıklara sebep olmakta ve bu konuda değişik yargı kararları ortaya çıkmaktadır.
In this study, the efficiency analysis of tax investigations were examined. The vast majority of taxes collected in Turkey on the basis of declaration. In other words, the taxpayers themselves have disclosed tax of base and taxes payable. In order to check the accuracy of these statements in tax administration, tax investigation is. Examination of the tax is applied very different methods. One of these methods yield analysis. Yield analysis, product and service businesses need to produce a certain amount during the period is calculated by taking into account many variables, and taxpayers are controlled by the accuracy of the declaration. However, the variety of goods and services produced by enterprises of goods, the difference in quality and production methods, prevent the establishment of standards for enterprises in certain special circumstances in this regard. For this reason, studies of the efficiency caused by clashes between the taxpayer and the administration on this issue becomes, and various judicial decisions arise.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2571
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Yolcu.pdf880.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Mehmet Yolcu onay.pdf136.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 27, 2024

Download(s)

560
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.