Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/25821
Title: Oosit ve sperm mitokondrileri
Authors: Tan, Semih
Özer, Mehmet Caner
Çil, Nazlı
Ünal, Murat Serkant
Keywords: ubikitin- proteazom sistemi
otofaji
otofaji
endonükleaz G. mitokondri transferi
mtDNA
Publisher: Türk Androloji Derneği
Abstract: Oosit ve sperm mitokondrilerinin oksidatif fosforilasyon yoluyla motilite ve bazı fonksiyonlar için ihtiyaç duyulan enerjiyi üretmeleri dışında, sahip oldukları DNA nedeniyle rolleri oldukça önemlidir. Bunun nedeni, embriyodaki bütün mitokondrilerin oosit kökenli olmasından dolayı, mitokondri DNA’larındaki mutasyonların maternal olarak yeni kuşaklara aktarılması ve mitokondriyal geçişli hastalıklara sebep olmasıdır. Sperm mitokondrileri ise, türler arasında farklı mekanizmalar aracılığıyla spermatogenez esnasında veya embriyogenezin erken evrelerinde eliminasyona uğrar ve varlıklarını sürdüremezler. Bu çalışmadaki amacımız, oosit ve sperm mitokondrilerinin fertilizasyon üzerindeki rollerini araştırmaktır. Veriler, 2018 yılı itibarıyla Pubmed’den taranarak elde edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/25821
https://doi.org/10.24898/tandro.2019.20092
ISSN: 2587-2524
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oosit ve sperm mitokondrileri.pdfMakale Dosyası240.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 27, 2024

Download(s)

46
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.