Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/26224
Title: Özdemir Asaf'ın “Çiçek Senfonisi’’ adlı şiir kitabındaki cümlelerin yapısal tahlili
Other Titles: Özdemir Asaf's Flower Symphony named poetry sentences in the book structural analysis
Authors: Çelik, Arife
Advisors: Turgut Tok
Keywords: Derin Yapı
Cümle Tahlili
Özdemir Asaf
Çiçek Senfonisi
Deep Structure
Sentence Analysis
Flower Symphony
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bir dilin işlerliği, kullanışlılığı o dili kullananların ortaya koyduğu köklü sanat eserleri ile ortaya çıkar. Bir sanatçının ulaştığı mertebe, onun dili kullanışı, dile hâkimiyeti ve sözcüklere yüklediği anlam ile tespit edilir. Biz de bu nedenle Türk Edebiyatı şairlerinden olan Özdemir Asaf’ın şiirlerinde kullandığı dili irdelemek amacı ile bu konuyu seçtik. Bu konunun amacı; şairin dilin kaynaklarını nasıl kullandığını ve kendine özgü üslubu nasıl ortaya koyduğunu saptayarak okuyucunun estetik algısı evrenindeki üslubun etkisini ortaya koymaktır. Çalışmamızda Yapı Kredi Yayınları tarafından Mart 2018’de basılan 20. baskısı yapılan ‘Çiçek Senfonisi’ adlı kitabı esas aldık. Kitapta 9 bölüm halinde 418 şiirden oluşmaktadır. Tezimizin giriş bölümünde, dünyadaki ve ülkemizdeki dilbilimi çalışmalarının gelişimine yer verilmiştir. Dilbiliminin şiir diline bakış açısı ve şiir dilini inceleme metotları incelenmiştir. Daha sonra bu bölümde kısaca Özdemir Asaf’ın hayatından, eserlerinden, kişiliğinden ve şiir dilinden bahsedilmiştir. Birinci bölümde şiirler düzyazı şekline çevrilmiştir ve cümleler numaralandırılmıştır. İkinci bölümde düz cümlelere çevrilen bu cümleler dilbilgisinin imkânları çerçevesinde yapısal bakımdan tasnif edilmiştir. Üçüncü bölümde cümleleri oluşturan ögelerin derin yapısı incelenmiştir. Ögeleri oluşturan unsurlar tespit edilip, tasnif edilmiştir. Dördüncü bölümde ise tespit edilen ögelerin ve unsurların oranları bulunmuştur. Yapılan yapısal tahlil sonucunda Özdemir Asaf’ın dili ve içinde bulunan unsurları nasıl kullandığı tespit edilmiştir. İmkânlar dâhilinde Türk Dili’ni ustalıkla işletebilecek bir şair olduğu aşikârdır.
The operability and usefulness of a language emerges with deep-rooted works of art created by those who use that language. The degree an artist reaches is determined by his use of the language, his mastery of the language, and the meaning he imposes on words. For this reason, we chose this subject in order to examine the language used by Özdemir Asaf, one of the poets of Turkish Literature, in his poems. The purpose of this subject; The aim of the course is to determine how the poet uses the resources of language and how he puts his own unique style to reveal the effect of the style in the reader's aesthetic perception universe. In this study, the book entitled “Flower Symphony”, which was published by Yapı Kredi Publishing in March 2018, was taken as the basis. The book consists of 9 chapters, 418 poems. In the introduction part of our thesis, the development of linguistics studies in the world and in our country is given. The point of view of linguistics to poetic language and methods of analyzing poetic language are examined. Then, in this section, Özdemir Asaf's life, works and linguistic features of the period he lived in, social and political developments of the period are briefly mentioned. In the first chapter, the poems were translated into prose and the sentences were numbered. In the second part, these sentences, which are translated into plain sentences, are classified structurally within the framework of grammar possibilities. In the third part, the deep structure of the elements that make up the sentences is examined. The elements that make up the elements have been identified and classified. In the fourth section, the proportions of the elements and elements are found. As a result of the structural analysis, it was found that Özdemir Asaf used the language skillfully in word games. It is obvious that he is a poet who can master Turkish Language within the possibilities.
URI: https://hdl.handle.net/11499/26224
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arife Çelik.pdf4.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

850
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

75,584
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.