Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2696
Title: Shewart, Cusum ve Ewma kontrol grafiklerinin bir üretim işletmesinde uygulanması
Other Titles: An application Shewart, Cusum and Ewma control charts into a manufacturing business
Authors: Özçil, Abdullah
Advisors: İrfan Ertuğrul
Keywords: Kalite
İstatistiksel Kalite Kontrol
Kontrol Grafiği Türleri
Shewart
Cusum
Ewma
Quality
Statistical Quality Control
Control Chart Types
Shewart
Cusum
Ewma
Abstract: 19. yy sanayi devrimi sonrasında ürün ve hizmet sektöründe rekabet piyasasının oluşması ile birlikte kalite kavramı doğmuştur. Üreticiler ve tüketiciler geçmişten günümüze kaynaklarını optimal düzeyde kullanmak istemeleri kalitenin gelişimine çok fazla katkıda bulunmuştur. Küresel rekabet ortamı ile işletmelerin ürün veya hizmet piyasasında var olmasında kalite kavramı çok fazla önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı ürün veya hizmetlerin kalite seviyelerini arttırmaya yönelik kalite araçlarından kontrol grafiklerinin kullanımını örneklemektir. Yapılan çalışmada, hedeflenen kalite düzeyini tespit etmek amacıyla değişken nicelikler için kontrol grafikleri (SHEWART), kümülatif toplam kalite kontrol grafikleri (CUSUM) ve üstel ağırlıklı hareketli ortalama kontrol grafikleri (EWMA) kullanılmıştır. Farklı tür kontrol grafikleri kullanılarak aralarındaki farklılıklar sunulmuştur. Bakır sektöründe yapılan kontrol grafiği analizi yapılacak olan işletme uygulamalarına ve teorik çalışmalara yardımcı olacaktır. Anahtar Kelimeler: Kalite, İstatistiksel Kalite Kontrol, Kontrol Grafiği Türleri, Shewart, Cusum, Ewma.
After the industrial revolution in the 19th century, the concept 'quality' was borned with the competition in the products and services industry. That producers and consumers from past to present want to use the resources at an optimal level has contributed so much to the quality development. Because of global competition, the concept 'quality' has gained much importance for the businesses to exist in the product or service market. The aim of this study is to sample the use of control charts which are the quality tools for increasing the levels of products or services. In the conducted study, in order to determine the level of aimed quality level, the control charts for variables (Shewart), cumulative sum quality control charts (CUSUM) and exponentially weighted moving average control charts (EWMA) are used. The differences among them are presented by using different control charts. The control chart for the copper industry will be helpful for the enterprise applications which will be held and theoretical studies. Keywords: Quality, Statistical Quality Control, Control Chart Types, Shewart, Cusum, Ewma.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2696
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abdullah Özçil.pdf2.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on May 27, 2024

Download(s)

916
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.