Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2698
Title: Şehir içi yolcu taşımacılığından elde edilen gelirlerin basit usulde vergilendirilmesinin mali güç ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of income from urban passenger transportation according to principle of ability to pay
Authors: Güler, Ahmet
Advisors: İbrahim Organ
Keywords: Vergilendirme
Mali Güç
Basit Usul
Ulaşım
Toplu Taşıma
Taxation
Ability to pay
Transportation
Basic Taxation System
Abstract: Mali güç, vergi adaletini sağlamak açısından maliye bilim insanlarınca genel kabul görmüş bir vergilendirme ilkesidir. Bu ilkeye göre aynı durumda olan mükellefler aynı, farklı durumda olan mükellefler de farklı vergilendirilecektir. Bu durumlar ise kişilerin gelir, servet ve harcamalarına bakılarak ortaya konulacaktır. Bir bakıma vergi adaleti sorunu bu yöntemle giderilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizin vergi sisteminin mali güç ilkesi üzerine kurulduğu görülmektedir. Özellikle vergi adaleti açısından tartışma konularından biri olan basit usulde vergilemenin uzun yıllardan beri kaldırılması planlanmaktadır. Götürü usul yerine getirilen basit usulde planlanan amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı çalışılmamızda değinilecek ve basit usulde vergilendirilen kesimlerden biri olan şehir içi ulaşımda büyük paya sahip minibüslerin elde etmiş olduğu gelirlerin değerlendirilmesi yapılmakla birlikte bu konu hakkındaki sorunlar üzerine öneriler sunulacaktır.
Ability to pay is the principle of taxation that is generally accepted by finance academicians in order to ensure tax fairness. According to this principle, taxpayers who are in the same situations will pay the same amount of tax and the others will not. The mentioned case will be determined by looking at the individuals? income, wealth and spending. In a way, the problem of fair of taxation with this process will be resolved. Our country?s tax system was founded on the principle of ability to pay. Especially basic taxation system which is one of the topics of discussion for the fair of taxation is forecasting to abolish for many years. In our study it will be touched on whether the basic taxation system which is brought instead of lump sum system of taxation is reached to the planned objectives and it will be evaluated revenues of buses which have one of the largest shares obtained in local transportation and one of basic taxation system. Within all aspects, recommendations on these issues will be presented on this subject.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2698
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ahmet Güler.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 27, 2024

Download(s)

380
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.