Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/26991
Title: Olumlu gençlik gelişimi: Genç Denizli kulüpleri örneği
Other Titles: Positive youth development: Genç Denizli clubs sample
Authors: Korkmaz, Fatma Ceren
Advisors: Erdoğan,Türkan
Keywords: Olumlu Gençlik Gelişimi,
İçsel ve Dışsal Kazançlar,
Genç Denizli Kulüpleri,
Sosyal Belediyecilik.
Positive Youth Development,
Internal and External Assets,
Young Denizli Clubs,
Social Municipalism.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, sosyal belediyecilik anlayışı ile genç bireylere sunulan hizmetlerdeki Olumlu Gençlik Gelişimi yaklaşımının yansımalarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu hedef doğrultusunda olumlu gençlik yaklaşımı kavramları tanıtılmıştır. Ayrıca bu çalışmanın sahasını oluşturan sosyal belediyecilik anlayışının özelliklerini taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ve Genç Denizli Kulüpleri’nin yapısından bahsedilmiştir.Çalışma bağlamında olumlu gençlik gelişimi yaklaşımının temel kavramlarını ifade eden 40 Gelişimsel Kazanç tablosundan hareket edilmiştir. Genç Denizli Kulüpleri’nde en fazla faaliyet gösteren tiyatro kulübü olduğu için bu kulübe gelen genç bireylerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nitel çalışma özelliği taşıyan bu çalışmanın görüşme soruları, 40 Gelişimsel Kazanç tablosu içinde yer alan içsel ve dışsal kazançlar çerçevesinde oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen veriler de içsel ve dışsal kazançlar çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda Genç Denizli Tiyatro Kulübü’nde aktif görev almış olan genç bireylerin olumlu gençlik gelişimi özellikleri ortaya konmuştur.
The aim of this thesis is to reveal the reflections of the Positive Youth Development approach in the services provided to young individuals with the understanding of social municipalism. In line with this objective, the concepts of positive youth development approach are introduced. In this regard, the structures of Denizli Metropolitan Municipality and Young Denizli Clubs which constitute the field of the study and exhibit the characteristics of social municipalism are looked at.In the study, 40 Developmental Assets table which expresses the basic concepts of positive youth development approach is adopted. Since the theater club is the most active among Young Denizli clubs, interviews are held with the young people who joined the theatre club. Qualitative questions of the interview are formed with regard to the internal and external assets that are framed in the 40 Developmental Assets table. Moreover, the data obtained from the research is analyzed according to the internal and external assets of the aforementioned table. As a result, the features of positive youth development in young individuals who have taken an active role in the Young Denizli Theater Club are revealed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/26991
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma Ceren Korkmaz.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

468
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.