Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2702
Title: Achievement attributions of preparatory class learners at the School of Foreign Languages at Pamukkale University for their success or failure in learning English/Pamukkale Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenim sürecindeki başarı veya başarısızlık algılarına yönelik nedensel yüklemelerin incelenmesi
Other Titles: Achievement attributions of preparatory class learners at the School of Foreign Languages at Pamukkale University for their success or failure in learning English
Authors: Özkardeş, Alev
Advisors: Turan Paker
Keywords: Nedensel Yükleme-katkı
Nedensel (Anlam) Yükleme-Katkı Teorisi
Hazırlık Sınıfı
İngilizce Dili Öğretimi
Achievement Attributions
Attribution Theory
Preparatory Classes
EFL
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda okuyan hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğrenim sürecindeki başarı veya başarısızlıklarını kendi algıları doğrultusunda ne tür nedensel yüklemelere bağladıklarını incelemektir. Bu amaçla, araştırmacılar tarafından geliştirilen ?başarıya anlam yükleme? sormacası kullanılmış ve mülakatlar düzenlenmiştir. İlk olarak sormaca 223 katılımcıya uygulanmış, daha sonra da katılımcılardan 50 öğrenci ile kendilerini başarılı veya başarısız algılama nedenleri üzerine daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için mülakatlar yapılmıştır. Sonuçlara göre, kendilerini başarılı olarak algılayan öğrencilerin, başarılarını en çok dışsal ve kontrol edilemez olan ?başarılı bir öğretmenim var? nedensel yüklemesine atfettikleri ortaya çıkmıştır. Ancak, içsel ve değişmez olan ?İngilizce öğrenmede kendime güveniyorum?, ?İngilizce öğrenmeyi seviyorum? ve ?İngilizceye ilgi duyuyorum? nedensel yüklemelerinin de öğrenciler tarafından, ?başarılı bir öğretmenim var? nedensel yüklemesinden sonra en fazla atfedilmiş diğer nedensel yüklemeler olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan, kendilerini başarısız algılayan öğrencilerin başarısızlıklarını en çok bağladıkları nedensel yüklemenin içsel ve kontrol edilebilir olan ?yeteri kadar kelime bilgisine sahip değilim? olduğu bulunmuştur. Ayrıca, aynı öğrencilerin başarısızlıklarını dışsal ve kontrol edilemez olan ?sınavlar zor?, ?bir sene İngilizce öğrenmek için yeterli değil? ve ?İngilizce temelim yok? nedensel yüklemelerine de önemli ölçüde bağladıkları tespit edilmiştir. Kendilerini başarılı algılayan öğrencilerin nedensel yüklemeleri ile cinsiyet etkeni arasında bazı yüklemeler açısından anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Özellikle, kız öğrencilerin başarılarını erkek öğrencilere nazaran daha çok içsel, değişken ve kontrol edilebilir yüklemelere atfettikleri bulunmuştur. Bunun yanı sıra, öğrencilerin dil düzeyleri ile nedensel yüklemeleri arasındaki ilişki incelendiğinde, daha üst düzeydeki öğrencilerin algısal başarılarını dışsal olan ?İngilizce temelim var?, ?İngilizce öğrenmek kolay? nedensel yüklemelerine daha çok dayandırdığı, daha alt düzeyde kendilerini başarısız olarak algılayan öğrencilerde ise, öğrencilerin algısal başarısızlıklarını ?bir sene İngilizce öğrenmek için yeterli değil? ve ?İngilizce temelim yok? dışsal nedensel yüklemelere daha çok bağladıkları tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Nedensel Yükleme-katkı, Nedensel (Anlam) Yükleme-Katkı Teorisi, Hazırlık Sınıfı, İngilizce Dili Öğretimi
The aim of this study is to find out the achievement attributions of preparatory class learners studying at School of Foreign Languages, Pamukkale University, for their perceived success or failure. For this purpose, an ?achievement attribution? questionnaire developed by the researchers, and interview technique were used. First of all, the questionnaire was administered to 223 participants. Then, 50 of the participants were interviewed to gain more insight about the perceptions of the participants. The results revealed that ?having a successful teacher,? an external, uncontrollable attribution, is the main attribution to which successful learners ascribed for their success most. However, internal and controllable causes such as ?having self confidence?, ?enjoying learning English? and ?being interested in English? were the three outstanding attributions. On the other hand, unsuccessful learners attributed their failure to ?lack of enough vocabulary,? an internal, controllable cause at the highest level. In addition, these learners also attribute their failure to external, stable and uncontrollable factors such as ?difficulty of exams, short education term to learn English, and lack of background education? at reasonably high level. Furthermore, a significant relationship between achievement attributions for perceived success and gender was observed on some items; the female learners tended to ascribe their success to internal, unstable and controllable attributions more frequently than male learners do. With respect to proficiency level, the more proficient learners tended to attribute their success to external factors such as ?having background education and the easiness of learning English.? In the case of unsuccessful learners, the less proficient learners tended to attribute failure to external, stable, and uncontrollable causes such as ?lack of background education in English and short education term to learn English.? Keywords: Achievement Attributions, Attribution Theory, Preparatory Classes, EFL
URI: https://hdl.handle.net/11499/2702
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alev Özkardeş.pdf9.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

106
checked on May 6, 2024

Download(s)

34
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.