Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2707
Title: Makro çevre faktörlerinin pazarlama faaliyetleri üzerine etkileri ve Denizli mermer sanayinde bir uygulama
Other Titles: Affects of macro environment factors to the marketing activities and an empiricial study on small and medium enterprises in Denizli marble industry
Authors: Akgün, Alper Ali
Advisors: Duygu Koçoğlu
Keywords: Makro Çevre
Mermer
Pazarlama Faaliyetleri
Macro Environment
Marble
Marketing Activities
Abstract: Günümüzde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, işletmelere sundukları fırsat ve imkanların yanında, tehlike ve güçlüklerin de kaynağı olabilmektedirler. İşletmelerin, fırsatlardan istifade edip, tehditlerden korunabilmeleri için çevrelerini sürekli analiz etmeleri gerekmektedir. Çalışmanın amacı, işletmelerin pazarlama faaliyetlerine etki eden makro çevre faktörlerinin belirlenmesi ve bu faktörlerin pazarlama faaliyetlerine yaptığı etkilerin inceleyerek Denizli Mermer Sanayinde bu konulara karşı olan duyarlılığı ortaya koymaktır. Çalışma ilk iki bölümü teori ve son bölümü uygulama olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde pazarlama kavramı, pazarlama faaliyetleri ve pazarlama faaliyetlerini etkileyen çevre faktörleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. İkinci bölümü makro çevre faktörlerinin pazarlama faaliyetlerine etkileri oluşturmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise, Denizli Mermer Sanayi'nde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmeler ile yapılan araştırmaya yer verilmiştir
Current quick changes and developments can be the sources of threats and difficulties besides the opportunities they offer to the companies. Companies has to analyze their environments frequently in order to catch the opportunities and to keep theirselves from threats. This study aims to determine macro environment factors that affect marketing actions and to analyze the effects of these macro environment factors on the marketing activities. This study comprises three parts; first two parts are about theoritical framework and the last one is about empiricial study. The first part covers, marketing concept, marketing activities and environment factors that affect marketing activities. The affects of macro environment to the marketing activities is content of the second part. The last part consists of an empiricial study conducted through survey on Small and Medium Enterprises (SMEs) operating Marble Industry in Denizli
URI: https://hdl.handle.net/11499/2707
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ali_alper_akgun_tez.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

300
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

5,472
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.