Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/27112
Title: Reel kurun ihracat performansına etkisi: Denizli örneği
Authors: Çakmak, Latif
Güneş, Sevcan
Cambazoğlu, Birgül
Keywords: Türkiye, Denizli, Reel efektif döviz kuru, Dış ticaret, Panel nedensellik testleri
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Abstract: Son zamanlarda dış ticarette katma değeri yüksek mal ihracatının arttırılabilmesi için girdi ithalat bağımlılığının azaltılabilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Bunun için ulusal bazda dış ticaret yapısının analizinin yanı sıra il bazında ihracat yapısının dinamiklerinin anlaşılması önemlidir. Bu doğrultuda, söz konusu çalışmayla amaçlanan 2006:01-2016:12 dönemi için; sektörler bazında Denizli ilinin ihracatında önemli paya sahip 11 sektörün (%96) reel kur değişimlerden etkilenip etkilenmediğinin Kónya Panel Nedensellik ve Dumitrescu – Hurlin Panel Nedensellik testleriyle ortaya koyulmasıdır. Elde edilen sonuçlar Denizli ilinin dış ticaretinde tekstil sektörünün yüksek bir yoğunluğu olduğu ve bu sektördeki kümelenmenin ölçek ekonomisi yarattığı ancak sermaye yoğun sektörlerden otomotiv, kimya ve makine endüstrilerinin Denizli’de rekabetçi olmadığını göstermiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/27112
https://doi.org/10.30794/pausbed.424890
ISSN: 1308-2922
Appears in Collections:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24-reelkur-ihracat-denizli.pdf338.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 27, 2024

Download(s)

30
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.